Magasin

YRENDE LIV: Highland Park på Manhattan kunne bare ha vært en nedlagt jernbanelinje, men ble i stedet et sted byens innbyggere bruker. Foto: Shutterstock.com

Verdens vakreste bygg: Et stykke historie basert på naturens premisser

For Jan Erik Rossow er det som er vakkert noe han blir inspirert av. Og han blir ofte inspirert. Det kan være av mennesker han møter, natur han går i, kunst han ser, poesi han hører eller et byggverk han opplever. Nå har han blitt inspirert av The High Line Park.

Publisert Sist oppdatert

– Det vakre har mange aspekter og kan vurderes fra ulike perspektiv, og sees med flere forskjellige linser. Jeg har valgt å trekke frem et transformasjonsprosjekt. Det er ikke et bygg, men kanskje heller et byggverk. High Line Park i New York inspirerer meg fordi det er et prosjekt som er utviklet utfra noe som ikke lenger har noe verdi og funksjon, og som var ønsket revet, til at det nå plutselig har blitt en av de viktigste attraksjonene og byggverkene i New York som i tillegg har løftet hele bydelen, sier Jan Erik Rossow, partner og arkitekt i VILL. Det å se muligheter i alle ressursene rundt oss, selv de som ikke lenger har noe verdi, mener Rossow kan bli til noe unikt, brukt og gjenintrodusert.

– High Line har blitt noe mer enn bare et landskap eller et byggverk, det har blitt en ny møteplass, en ny måte å bevege seg på og oppleve byen. Et sted for rekreasjon og sanseopplevelser. Og et sted som bygger på byens historie. For arkitekten er det viktig med bygg som kan noe mer enn bare å svare på en funksjon. Det må bidra til samfunnet.

– Et vakkert byggverk skal berøre oss emosjonelt, og få frem alle sansene våre. Arkitektur er et verktøy som kan hjelpe oss å oppnå målene våre om et bedre samfunn.

Naturens evne til å finne nye veier

HISTORIE: For Rossow er The High Line Park i New York blant et av verdens vakreste byggverk, ettersom det har så mye mer med seg. Både hvordan parken bygger på historie, transformasjon inkludering, og mangfoldiggjøring. Foto: Alex Simpson/Unsplash

– High Line Park er inspirert av den postindustrielle ruinen som togskinnene og konstruksjonen ble, der naturen har gjenvunnet og overgrodd et stykke av byens viktige infrastruktur med et rikt biologisk mangfold av ulike planter og steder for urbane mikroklima langs hele jernbanestrekningen. Det å klare å ta med seg historien, la seg inspirere av naturens unike evne til å finne nye veier, og gi rom for dette i ny design eller arkitektur, er en kunst, sier arkitekten og fortsetter: – Her har man i tillegg klart å bygge flere lag der kunst får en viktig plass, og der agronomiske strategier er lagt i flere årssykluser basert på naturens premisser.

Designet tar for seg flere viktige samfunnsspørsmål, ifølge Rossow. Slik som gjenvinning eller realisering av udefinerte offentlig rom, adaptiv gjenbruk av utdatert infrastruktur og bevaring som en strategi for bærekraft.

– Parken rommer det ville, det kultiverte, det intime og det sosiale.

Inviterer alle

Rossow opplever at The High Line Park knytter sammen mange lag i byen, og inviterer alle. – Dette er et transformasjonsprosjekt som løser mange floker i byen. En ny arena og en ny typologi byggverk har kommet frem som et resultat av å benytte seg av den historiske og nedlagte toglinjen i Manhattan.

INVITERENDE: Det er lett å bruke The High Line Park. Foto: Shutterstock.

Å bevare bygg, konstruksjoner og infrastruktur som har gått ut på dato og ikke lenger benyttes, kan ifølge arkitekten realisere et potensiale av nye muligheter som vi ellers ikke hadde planlagt.

– High Line Park har blitt en funksjon i byen som gjør noe mer enn å være en park eller et byggverk. Det har blitt en ny arena for logistikk og bevegelse gjennom New York, et nytt møtested, enten om det er for å gå tur, leke, lese en bok, en romantisk møteplass eller bare et rekreasjonssted for å hvile fra et hektisk byliv. The High Line har blitt en måte å kunne observere og bevege seg gjennom Manhattan på.

TOG: Her gikk toget før. Foto: Shutterstock.com

Gode møteplasser

På arkitektkontoret til VILL skal de lage steder hvor barna deres ønsker at barnebarna skal bli gamle. Det kan innebære det å lage gode møteplasser der folk trives og barrierer brytes ned. Plasser og byer som åpner opp for mangfold og likeverd.

MANGFOLDIGGJØRING: For Rossow er The High Line Park i New York blant et av verdens vakreste byggverk, ettersom det har så mye mer med seg. Både hvordan parken bygger på historie, transformasjon inkludering, og mangfoldiggjøring. Foto: Shutterstock.

The High Line Park er nettopp et slikt sted for Rossow. Han trekker frem at det vakre med parken er mer enn måten arkitektene har designet den på. Med et prosjekt der de transformerer og integrerer den historiske togbanen i en moderne infrastruktur, av designede elementer som er integrert i en helhet og med et riktig biologisk mangfold. For han er det først og fremst en park der alle er velkomne.

– Ikke bare har det blitt en betydningsfull infrastruktur for å bevege seg gjennom Manhattan, men det er også en arena for sosial infrastruktur, som er nødvendig en i by – de stedene som er åpne og tilgjengelig for alle, sier han og ramser opp:

– For eldre, rullestolbrukere, barnevogner, et sted der barn kan løpe fritt, der ungdommer kan treffes, der folk kan gå til jobb eller jogge gjennom som en del av treningsøkten. Et sted der man bryter ned barrierer mellom mennesker og der man møtes tross ulikheter Å vandre gjennom High Line Park er i seg selv en opplevelsesreise for arkitekten.

Jan Erik Rossow.

– Du ser spor fra historien med de gamle skinnene i bakken, der man opplever det biologiske mangfoldet av ulike planter, gjennom trange steder med høye busker og fuglekvitring, åpne områder fylt med blomster, bier og sommerfugler. Med benker man kan sitte på om man er alene, uten å måtte føle seg ensom. Eller i et amfi der man kan samles i grupper og observere den travle trafikken under. Kanskje møter man også på kunstverk som kan få en til å reflektere.

Rossow sammenligner parken med en grønn slange som beveger seg gjennom Manhattan. Med en hurtig trapp eller heis, som stikker opp fra ulike steder langs traseen hvor folk fort kan flytte seg fra de trafikkerte New York gatene og opp i parken.

Profil

Navn: Jan Erik Rossow Bosted: Bergen

Aktuelt: Partner og arkitekt i VILL

Verdier: Likeverd, Empati og Lidenskap

Om: Rossow har fransk-norsk bakgrunn. Han har arkitektutdannelse fra Edinburgh og Aarhus, og har jobbet flere år i Paris før han flyttet tilbake til Bergen. Her ble han medeier i Arkitekturgruppen Cubus. For over 3 år siden var han med på å starte det som nå er VILL.

VILL er et fellesskap av samfunnsarkitekter med ulik kompetanse og bakgrunn, som jobber aktivt for å få til bærekraftige løsninger for fremtiden. Deres samlede kompetanse er deres verktøy for å bidra til transformasjon for effekt. VILL skal fange ressurser på avveie, og står for universelle verdier som fremmer dyp bærekraft som gjelder for alle.

– Noen steder ser man langt, andre steder hører man trafikk og noen steder går man til og med gjennom høye bygg. High Line Park har med fordeler og ulemper blitt et viktig løft i byutviklingen i området.

Til stor inspirasjon

Rossow har vært inspirert av arbeidet til Diller Scofidio helt siden de begynte å jobbe med skyen «Blur Building» på Sviss Expo i 2002. I den sammenheng oppdaget han deres engasjement for å bevare The High Line Park, og han fulgte med på hele prosessen frem til ferdigstillelse.

– Har du blitt inspirert av The High Line Park i noen tidligere prosjekter?

– Det er lett å la seg inspirere av både engasjementet til folkeaksjonen som ønsket å bevare High Line. Og ikke minst det å se potensialet og ressursene i noe som ikke lengre brukes til sin opprinnelige funksjon, og å se hvilken mulighet som kan ligge i det å transformere eller introdusere nye måter å bruke bygg, bygningselementer eller infrastruktur på, svarer han, og legger til: – Arkitektene har virkelig klart å lage et vakkert prosjekt som er så mye mer enn et byggverk. Det er derfor en stor inspirasjon for å lete etter mulighetene som utløser og realiserer et større potensiale i prosjektene vi jobber med.

Powered by Labrador CMS