Magasin

ENORME ENDRINGER: Håkon Reinsvang venter store omveltninger i byggebransjen.

Techgründer ser muligheter i bransjen

Håkon Reisvang er gründer av I4 technology, han ser for seg en byggebransje som er ganske annerledes enn slik vi kjenner den i dag. De neste 5–15 årene vil endringene være enorme.

Publisert

Håkon Reisvang er utdannet sivilingeniør fra Gjøvik og Narvik. Han begynte å jobbe som prosjektleder på byggherresiden i 2013. Noe han likte svært godt, men han oppdaget mange utfordringer, samtidig som han så det gigantiske potensialet for å effektivisere næringen ved hjelp av informasjonsteknologi. Derfor startet han I4 Technology.

– I april 2018 sa jeg opp jobben som prosjektleder, og refinansierte leiligheten min for å finansiere ett år med egenstudier. Hensikten var å finne ut av hvordan næringen bør digitaliseres gjennom å kombinere kunnskapen jeg hadde fra bransjen med den nye kunnskapen om digitalisering. Deretter startet jeg I4 technology, sier han og fortsetter: – Mange tenker at det å digitalisere den minst digitaliserte bransjen kan være utfordrende, det er det, det er masse uløste problemer, men jeg tenker desto større muligheter.

I4 Technology, driver med to ting: produktutvikling og rådgiving, hvor selskaper bestiller kompetanseheving rundt BIM for å effektivisere bygg, anlegg og eiendom (BAE-næringen) gjennom digitalisering med fokus på industri 4.0 teknologiene.

– Rådgivingen utfører vi i samarbeid med Marstrand. Produktutviklingen gjøres gjennom firmaene Graphmetrix og Onsiteviewer, sier Reisvang. Graphmetrix fokuserer på den nye felles digitale infrastruktur, semantic web, som hander om: dataeierskap, grafdatabaser, tenke-delen av kunstig intelligens, systemintelligens, få databaser til å snakke sammen, etc.

– Det som jeg liker å kalle automasjonsteknologi. Her har vi et pilotprosjekt med en stor eiendomsaktør, hvor vi optimaliserer arealforvaltning som steg 1, men målet er å koble alle driftsaspekter sammen i en modell, forklarer han.

– Onsiteviewer fokuserer på den nye felles fysiske infrastrukturer, spatial web, som handler om at vi skal bygge om byen til en datamaskin med teknologiene: 5G, cloud og edge computing, AR og VR. Det som jeg liker å kalle, kommunikasjonsteknologi. Her har de en pilot med Statsbygg som går ut på å visualisere regjeringskvartalet fotorealistisk, før det bygges, gjennom AR.

Marstrand-samarbeidet innebærer rådgiving inn mot kunder og etablering av intelligente digitaliseringsstrategier for aktører i BAE-næringen, basert på problemene bransjen har i dag, og hvilke teknologier de vet kommer.

VIL REVOLUSJONERE: Reisvang tror det første autonome byggeprosjektet starter i Norge innen de neste 10 årene.

– En fundamental del av dette handler om ISO19650, som er hvordan stille og følge opp krav gjennom BIM. En ting det er viktig å være klar over ifølge Reisvang, er at sensorer og analyseverktøy blir billigere og bedre med eksponentiell prisytelse.

– Dette gjør at mer og mer blir målbart, som videre øker kontroll og senker risiko. Risiko trenger ikke plasseres på kunden, som bare betaler for resultatet, as-a-service.

Snakker ikke samme språk

– Vi må begynne å tenke livsløp og as-a-service, men for å komme dit har BAE-næringen både insentiverings- og samarbeidsutfordringer som følge av utdaterte, prosjektfokuserte kontrakts- og forretningsmodeller, samtidig som vi skal lære oss en ny prosjektmodell (ISO19650) som fokuserer på livsløp. Vi har også en lang vei å gå når det gjelder informasjonsteknologisk kompetanse, men den største utfordringen er det Reisvang liker å kalle «strukturproblemet», som er en kombinasjon av en lang forsyningskjede og feil/utdatert valg av datamodeller for samarbeid.

– Vår felles digitale infrastruktur, internett 2.0, snakker ikke samme språk når det kommer til hvordan vi strukturerer data. Det brukes utallige mengder penger på å få datasystem X til å snakke med datasystem Y ved hjelp av API-er (databasenøkler), poengterer eksperten.

Reisvang fremhever at all industri har dette problemet, og det er følgelig ganske naturlig at industriene med lengst forsyningskjede, flest ledd, flest aktører, flest produkter, flest programvarer og flest mennesker vil være de minst digitaliserte. Her kommer byggebransjen på førsteplass ifølge han.

– Vi anbefaler derfor teknologiselskaper å benytte Tim Burners Lees konseptbevis for web 3.0, the semantic web, også kalt Solid, som kommer med universelt API, for å bygge BIM applikasjoner som kan håndtere BAE-næringens lange forsyningsskjede, sier han.

– Vi digitaliserer næringen gjennom informasjonsmodeller av bygninger, BIM, men spørsmålet er hvilken informasjon. Er det geometrisk? Er det driftssystemer? Er det IoT? Det kommer an på hvordan bygget skal driftes, men hvordan driftes bygg om 10 år? Hvilke funksjoner skal det ha? Det er uklart i seg selv, hvis det imidlertid hadde vært klart, kunne man tatt bedre valg med tanke på hvordan strukturere data, med andre ord en datamodell, forklarer han.

For å løse dette problemet har BAE-næringen ifølge Reisvang fokusert hovedsakelig på geometri, og digitaliseringsstrategien til bransjen har vært sentret rundt samarbeidsformatet/datamodellen «IFC».

– Dette skaper merverdi i dag, men med tanke på den informasjonsflyten som potensielt kan forankres i bygninger i industri 4.0, burde man bruke datamodeller som gjør at vi ikke bare har visuelle bygningsmodeller, men også systemintelligente bygningsmodeller. Datamodellen som kommer med Solid, «RDF», muliggjør å bygge slike applikasjoner ved hjelp av Ontologi-teknologi, ved siden av å representere et paradigmeskifte for hvordan vi strukturerer data, fortsetter han. I4 Technologys råd er å fokusere på systemintelligens fremfor geometri og tenke innenfra og ut. At systemet genererer geometrien.

ERFARING FRA BRANSJEN: Reisvang har en bachelor i konstruksjonsteknikk og master i integrert bygningsteknologi, og jobbet fem år som prosjektleder for byggherre.

Minnepinne-BIM

– I dag er status «minnepinne-BIM», vi gjør BIM på de store prosjektene, men klarer ikke dra nytten ut av den i driftsfasen. I fremtiden tror Reisvang at all prosjektering blir gjort av AI, som automatisk genererer en systemintelligent BIM basert på kravene til bygningen, deretter vil arkitekten eller prosjektlederen ta med utbygger i VR, og gjøre de endringene som behøves, og bygningen er ferdig prosjektert. Byggefasen vil bli todelt, ifølge eksperten.

– Klargjøring av byggegropen opp til bakkenivå med selvkjørende anleggsmaskiner, arm-roboter som spot mini, 3D-printing av betong og autonom kran. Produksjon av bygningsdeler off site på smartfabrikk, med økt bruk av 3D-printing og nye materialer, som autonomt transporteres til byggeplass og monteres etter lego-prinsippet av roboter. Etter ferdigstillelse driftes alle aspekter av bygget av en AI gjennom en systemintelligent BIM, forklarer han og påpeker at dette vil være fremtiden 5–15 år frem i tid.

– Hva er dine råd til utbyggere?

– Sats alt på bestillerkompetanse, det gjøres mange dårlige valg i form av teknologiske investeringer, grunnet manglende kompetanse på hva som kommer.

Powered by Labrador CMS