Aktuelt:

SPREKT MARKED: Akershus Eiendoms senioranalytikere Birgitte Heskestad Ellingsen og Sindre Vesje Bråtebæk ser gode utsikter i hotell.

Lynraskt comeback i hotell

For to år siden ble det å eie hotelleiendommer sett på som et mareritt. Men nå er investorene sultne på hotell igjen.

Næringsmegleren Akershus Eiendom har sett nærmere på hotellmarkedet i sin seneste markedsrapport. Med overskriften «The comeback kid» trekkes det frem flere årsaker til at optimismen nå er stor innenfor hotell.

· Belegget ved norske hoteller har hentet seg overraskende fort inn hver gang restriksjonene har blitt lettet på, og er nå tilbake på nivåene fra før pandemien

· Kraftig oppgang i hotellovernattinger relatert til kurs og konferanse

«På kort sikt venter vi en videre sterk vekst for hotellnæringen, drevet av gjeninnhenting etter pandemien. På lengre sikt vil svakere BNP-vekst i Norge og globalt trolig bidra til å bremse aktiviteten», skriver Akershus Eiendom om makrobildet.

Høyere enn før pandemien

Ifølge Akershus Eiendom ligger nå eiendomsverdiene for hoteller over nivåene fra før pandemien. Mens pandemien herjet og befolkningen ennå ikke var vaksinert, opplevde hoteller et verdifall på mellom 10 og 20 prosent. Fallet kom til tross for kraftige rentefall, som økte eiendomsverdiene i andre segmenter.

Akershus Eiendoms senioranalytikere Birgitte Heskestad Ellingsen og Sindre Vesje Bråtebæk trekker frem tre årsaker til verdifallet våren 2020:

· En vente-og-se-holdning hos hotellinvestorer som resulterte i lav likviditet og økte risikopåslag.

· Investorene sto overfor en håpløs estimeringsutfordring: Hvor lenge vil omsetningsbortfallet vare?

· Hvordan vil fremtiden for hotell se ut på lengre sikt?

Det tredje momentet er fortsatt et høyaktuelt spørsmål for investorene som ser på hotellsegmentet.

Akershus Eiendom mener at man kunne fått et verdifall på mellom 20 og 30 prosent dersom det ikke hadde vært et rentefall under korona. Men gjenåpning og en endret holdning fra myndighetene til at vi skal leve med korona, har gitt en stor positivitet i hotellmarkedet. «De siste kvartalers hotelltransaksjoner reflekterer lavere pandemi- og usikkerhetsrisiko. Sammen med positiv utvikling i hotellomsetning, bidrar dette til at hotellverdiene nå er høyere enn det de var før pandemien», skriver Akershus Eiendom-analytikerne.

Hjemmemarked best

Akershus Eiendom mener at selv om turisme fra utlandet nå er på vei tilbake, vil trolig regioner og segmenter drevet av innenlands etterspørsel være bedre rustet på kort sikt. Analytikerne skriver at i årene før pandemien, var veksten i den norske hotellnæringen drevet av ferietrafikk og at det er naturlig å tenke seg at det er hoteller rettet mot dette segmentet som også fremover vil drive næringen.

«Lavprissegmentet i Oslo, som hovedsakelig retter seg mot storbyturisme og forretningsreisende, har hatt en positiv utvikling de siste månedene, og vi har tro på dette segmentet framover. Man har gjennom pandemien sett et skifte der det har blitt mer travelt i helgene og mindre travelt i ukedagene for disse hotellene. På sikt er det grunn til å tro at forretningstrafikken vil ta seg opp igjen, og at disse hotellene vil øke belegget også i ukedagene», skriver Akershus Eiendom.

Mens mange internasjonale kurs- og konferansehotell har høy internasjonal deltakelse, er det norske kurs- og konferansemarkedet mer rettet mot det innenlandske markedet. Disse hotellene har derfor hatt en raskere innhenting enn man har sett andre steder. Belegget er nå tilbake på nivåene fra før pandemien, og Akershus Eiendom tror det kan holde seg sterkt på kort sikt som følge av gjeninnhenting i kurs- og konferansevirksomhet i etterkant av pandemien.

«Vi tror likevel at dette segmentet vil kunne slite med å stabilisere seg på like gode nivåer for belegg som før pandemien. Dette kan både forklares med at flere møter og konferanser nå vil gjøres digitalt, samt at flere større organisasjoner har store bærekraftsambisjoner som hindrer dem i å reise like mye som før», fortsetter Birgitte Heskestad Ellingsen og Sindre Vesje Bråtebæk.

Investorinteresse

Akershus Eiendom tror på økt investorinteresse for hotelleiendom fremover. «Gjennom pandemien har vi sett at belegget til de norske hotellene har svingt i takt med restriksjonene, og næringen har hentet seg raskt inn ved hver gjenåpning. Dette førte til økt investorappetitt i løpet av 2021», skriver analytikerne i rapporten.

Akershus Eiendoms internasjonale samarbeidspartner JLL melder i sin siste utgave av Global Real Estate Perspective at investorinteressen for hotelleiendom har tatt seg opp så langt i 2022, og utsiktene for resten av året er positive.

«Dette tror vi også er tilfellet i det norske markedet, ettersom hotelleiendom ikke har opplevd den samme yield-kompresjonen som andre segmenter. Mye av usikkerheten knyttet til hotell som investering er nå eliminert. Dette har også resultert i høyere eiendomsverdier for hoteller, og verdiene ligger i dag over pre-pandemi nivå. Vi ser størst verdipotensial i sentrumsnære hoteller, spesielt innen lavprissegmentet», avslutter Birgitte Heskestad Ellingsen og Sindre Vesje Bråtebæk.

Powered by Labrador CMS