SMELL: Koronakrisen har kostet Olav Thon Eiendomsselskap dyrt.
SMELL: Koronakrisen har kostet Olav Thon Eiendomsselskap dyrt.

Koronasmell på 3 milliarder

Eiendomsverdiene til Olav Thon Eiendomsselskp falt med 2,3 milliarder kroner i første kvartal som følge av korona. I tillegg bokførte selskapet tap på finansielle instrumenter på 804 millioner.

Publisert Sist oppdatert

Utbruddet av koronaviruset Covid-19 har rammet kjøpesentrene til Olav Thon Gruppen hardt, noe som kom godt til syne i selskapets verdivurderinger for første kvartal.

– Utbruddet av koronapandemien påvirker resultatet i første kvartal ved at verdien på konsernets investeringseiendommer og renteinstrumenter ble nedjustert med 3.132 millioner kroner. Konsernets resultat før skattekostnad ble dermed – 2,742 millioner kroner, sier Arne B. Sperre, konserndirektør for finans.

Verdien av eiendomsporteføljen ble nedjustert med 3,9 prosent, tilsvarende 2,3 milliarder kroner. Hovedårsaken var svakere utsikter for selskapets kjøpesentereiendommer. I tillegg bidro et kraftig fall i markedsrentene til at verdien på konsernets renteavtaler er ned med 804 millioner kroner.

Men den operative driften går fortsatt godt.

– Resultatet før skattekostnad og verdijustering i 1. kvartal var 353 millioner kroner, og viser at konsernets operative drift utvikler seg tilfredsstillende, sier Sperre videre.

Omsetningen i kjøpesenterporteføljen var 10,404 milliarder kroner i første kvartal, tilsvarer 3,1 prosent i første kvartal.

– Konsernets norske kjøpesentre hadde reduserte åpningstider i mars blant annet for å lette arbeidssituasjonen for butikkansatte med barn hjemme. Butikkomsetningen i mars var ca. 20 % lavere enn i mars 2019, fortetter Arne B. Sperre.

Sperre mener Covid-19-utbruddet og tiltakene har store konsekvenser både for norsk økonomi generelt og for Olav Thon Eiendomsselskap.

Den videre utviklingen vil avhenge av varigheten av smitteverntiltak i Norge, Sverige og utlandet, og hvordan bedrifter, leietakere og privatpersoner vil tilpasse seg en ny hverdag når tiltakene gradvis nedtrappes. På bakgrunn av konsernets finansielle posisjon med høy egenkapitalandel og solide likviditetsreserver, vurderes konsernet likevel til å være godt rustet til å kunne møte de økonomiske konsekvensene av koronapandemien. Olav Thon Eiendomsselskap står stabilt i en urolig tid, sier Sperre.