KATALYSATOR: Oslo Havn ønsker at senteret skal fungere som en katalysator og et fyrtårn for framtidig byutvikling.
KATALYSATOR: Oslo Havn ønsker at senteret skal fungere som en katalysator og et fyrtårn for framtidig byutvikling.

Ikonisk bygg på Filipstad blir nasjonal arena for bærekraftig byutvikling

Kaffebrenneriet på Filipstad skal bygges om til kontorer, eventlokaler, servering m.m.

Publisert

Ali-bygget på Filipstad, som eies av Oslo Havn Kf, er vedtatt bevart av bystyret i Oslo. Til høsten flytter Joh. Johannson ut av kaffebrenneriet til et nytt moderne anlegg i Vestby. Da tar Oslo Havn KF over bygget, som i dag ligger i tilknytning til eksisterende havnevirksomhet på Filipstad.

Nå har det kommunale foretaket bedt om forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

– Bygget ønskes renovert til å bli et omdreiningspunkt i utviklingen av Filipstad-området. Bygget er ikonisk for området og byen, og har potensial til å bli et arkitektonisk symbol på høy bærekraftstandard ved renovering av eldre bygg, fremgår det av dokumentene, som PBE har mottatt.

– På samme måte kan området bli et eksempel på en ny type økologisk byutvikling som kan sette standard for hvordan havnebyer kan gjenvinne havets og fjæras økologi som et aktivum for fremtidens bærekraftige byutvikling. De høye miljøambisjonene for området er i tråd med bystyrets planvedtak om at utviklingen av Filipstad skal ligge helt i front i verdenssammenheng.

Oslo Havn samarbeider med NAL, FutureBuilt og Grønn Byggallianse om etablering av et kompetanse- og formidlingsmiljø for bærekraftig byutvikling, bygg og arkitektur. Dette blir startskuddet for den omfattende byutviklingen på Filipstad.

– Målet er å gjøre bærekraft til det naturlige valget for nye bygg og nye byområder. Organisasjonene ønsker på sikt å samlokalisere seg i samme hus, og ønsker å bidra til å bygge opp et bredere miljø med andre bransjeorganisasjoner. Bærekraftsenteret skal bli en møteplass for grønn omstilling med kontorer, co-working, kunnskapsformidling, utstillinger og eventer, fremgår det av presentasjonen.

Det er Oslo Havns oppfatning at etablering av en nasjonal arena for bærekraftig utvikling i Ali-bygget vil kunne være et svært verdifullt bidrag til områdeutvikling på Filipstad.

– Senteret kan fungere som en katalysator og et fyrtårn for framtidig byutvikling, og vil rette bransjens fokus mot bydelen, skriver det kommunale foretaket.

Oslo Havn poengterer at realisering av bærekraftsenteret er tidskritisk, og det vurderes som urealistisk å få gjennomført prosjektet dersom det kreves detaljregulering.

Powered by Labrador CMS