PARKAREAL: Bygningsvolumet er formet for å optimalisere størrelsen på parkarealet.
PARKAREAL: Bygningsvolumet er formet for å optimalisere størrelsen på parkarealet.

Avantor vil oppføre kontorbygg på nesten 20.000 kvm i Nydalen

I tillegg til et nytt kontorbygg ønsker Avantor å bidra til videreutvikling av området rundt, blant annet med opparbeidelsen av «en attraktiv parkforbindelse for ferdsel, opphold og rekreasjon».

Publisert

På vegne av Avantor har Lund+Slaatto Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Gjerdrums vei 6. Det 6,9 mål store planområdet er beliggende øverst i Nydalen og tett på Ring 3.

Ifølge arkitektselskapet fremstår eiendommen i dagens situasjon som «ganske anonym og «bortgjemt», med en noe utdatert bebyggelse».

– Gjennom den utviklingen som er på gang i nærområdet, vil denne tomten kunne få en helt annen, og langt mer sentral posisjon i bybildet. Prosjektets høytliggende plassering i terrenget vil i stedet kunne gjøre det til et profilert kontorbygg som «troner» øverst i denne delen av bystrukturen, heter det i henvendelsen til PBE.

Naboprosjektet i Sandakerveien 140 har lagt opp til en grønn, parkmessig passasje som vil forbedre forbindelsen mellom Gjerdrums vei i nordøst og det lavereliggende, men mer sentrale området rundt Gullhaug Torg og Akerselva i sydvest.

– Styrkingen av dette grøntdraget er en god idé, men slik det er vist i planforslagets illustrasjonsplan, vil det ha begrenset funksjonell og opplevelsesmessig verdi. Det viste grøntarealet er for bratt, trangt og skyggefullt til at det vil utgjøre et særlig brukbart parkareal.

– Vårt forslag innebærer å skape et mer attraktivt parkareal ved å trekke den nye, foreslåtte bebyggelsen på Gjerdrums vei 6 noe tilbake fra tomtegrensen. Denne grøntforbindelsen vil på denne måten kunne bli et langt større tilskudd til bydelen; en grønn oase ikke bare for ferdsel, men også for opphold og rekreasjon, skriver Lund+Slaatto Arkitekter til PBE.

Planområdet best år i dag av et bygg som opprinnelig ble oppført i 1970, og senere ombygget i 1992. Deler av
Oslo Film Studio – i tillegg til andre firmaer med ulike spesialfelt innen filmproduksjon – holder til i bygget.

Forslagsstiller ønsker å realisere et nytt kontorbygg, og i den forbindelse legge opp til en videreutvikling av området rundt.
Bygningsvolumet er formet for å optimalisere størrelsen på dette parkarealet. Den foreslåtte utformingen innebærer å holde byggets høyde ut mot Gjerdrums vei relativt begrenset, mens byggets vestre fløy er trukket opp som en slank høydel.

I henvendelsen til PBE skisseres det samlet bruksareal på 19.468 kvadratmeter-

– Høydelens slanke utforming mot syd vil skape et karakteristisk fondmotiv i enden av det gatestrekket (Gullhaugveien) som naturlig leder opp til både prosjektet og parken fra Nydalen T-banestasjon. Det legges opp til et attraktivt felles ankomsttorg for både nybygget og det eksisterende nabobygget Gjerdrums vei 4, med henvendelse ut mot parkdraget i syd, skriver arkitektselskapet.