14.300 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 14.300 kvadratmeter nybygg, hvorav 5.400 kvadratmeter er boliger.
14.300 KVM: I henvendelsen til PBE skisseres det 14.300 kvadratmeter nybygg, hvorav 5.400 kvadratmeter er boliger.

Har planer om å rive bygg på Vulkan. I det nye kan det bli 60 leiligheter

Flerbrukshallen, kunstfagskolen og klatrehallen skal bestå, men det nye bygget åpnes mer opp og får bedre fasiliteter.

Publisert

Vulkan er et populært og godt besøkt område mellom Grünerløkka og Sankt Hanshaugen i Oslo. Det består av blant annet kontorer, boliger, hotell, mathall, spisesteder og butikker. Asplin Ramm Eiendom eier store deler av området, og ønsker å videreutvikle det «på bakgrunn av de lærdommer og erfaringer man har gjort seg siden området stod ferdig».

Dagens situasjon.
Dagens situasjon.

På vegne av Aspelin Ramm Eiendom har Rodeo Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Broverkstedet fra 1960-tallet.

– Dagens flerbrukshall ligger godt skjult som et bygg med fire baksider. Det spennende programmet på innsiden – med blant annet basket på eliteserienivå, Einar Granum Kunstfagskole og klatrehall – er i liten grad synlig/eksponert for dem som ikke selv er aktive brukere av tilbudet. Asplin Ramm ønsker derfor å endre Broverkstedet fra et lukket, introvert bygg til et utadrettet prosjekt, som er bedre integrert med den sørlige «mer kjente» delen av Vulkan, skriver arkitektselskapet til PBE.

Visualisering av ny klatrevegg.
Visualisering av ny klatrevegg.

Et nytt prosjekt skal søke å gi nye og bedre fasiliteter for kultur, kunst, idrett og trening, og samtidig legge til rette for nye byrom og aktivitet på gateplan.

– Planforslaget vurderes som godt egnet for å etablere attraktive boliger i de øverste etasjene, noe som vil bidra til aktivitet på Vulkan gjennom døgnet. Det er ønskelig å skape en alternativ forbindelse gjennom tomten for å skape et nytt og spennende byrom, og samtidig avlaste den trange delen av Vulkangata mellom Flerbrukshallen og Nordre kvartal. Det er også ønskelig å bruke prosjektet til å åpne Vulkan mot Akerselva, og å tilgjengeliggjøre elverommet og trekke det grønne inn.

I bestilling av oppstartsmøte skisseres det 14.300 kvadratmeter nybygg, hvorav 5.400 kvadratmeter er boliger. Det tilsvarer 60 boenheter.

– Det er et overordnet politisk ønske om flere boliger i indre by, og planforslaget bidrar til å imøtekomme dette på en spennende måte, heter det i henvendelsen til PBE.

En ny flerbrukshall (basketbane med utvidet publikumskapasitet, støttefunksjoner og treningsfasiliteter) legges mot sørøst sammen med en ny eksponert klatrevegg på «baksiden» av Bellonahuset. Oppå basketbanen, med inngang fra «øvre torg» etableres det areal med rom for kunst, kultur, utstillinger, trening, næring, mm.

Langs Westerdalsbygget på nordsiden av tomten etableres det to volumer i hhv 5 og 8 etasjer, med næring og innganger til bolig og idrettsfasiliteter. Det foreslås boliger fra plan 2 og oppover, med felles uteareal på taket av det lavere volumet og oppå flerbrukshallen.

Mot vest (dagens gang- og biladkomst gjennom Vulkan) er volumet trukket tilbake for å definere en bedre adkomst til Vulkan nordfra. Dette vil gi større avstand til eksisterende boliger på den andre siden av vulkangata (Nordre kvartal).

Langs Vulkangata foreslås det et nytt volum med næring i de to nederste etasjene og boliger oppå. De øverste etasjene er trukket inn.

Det åpnes en ny passasje fra Mathallen og opp til Westerdals, gjennom dagens Bellonabygg og foreslått ny bebyggelse. Bellonabygget vil være en integrert del av prosjektet.

– Mot Akserselva, på østsiden av eksisterende bygg, ligger det i dag et vanskelig tilgjengelig friareal langs elva. Prosjektet ønsker å oppgradere, ta i bruk og tilgjengeliggjøre dette arealet for offentligheten, skriver Rodeo Arkitekter.

Powered by Labrador CMS