ESTETISK LØFT: PBE mener utsiktsplattformen vil bli et vakkert objekt i seg selv og at tiltaket vil bidra til et estetiskt løft for stasjonen.
ESTETISK LØFT: PBE mener utsiktsplattformen vil bli et vakkert objekt i seg selv og at tiltaket vil bidra til et estetiskt løft for stasjonen.

Fikk ja til attraksjon ved Frognerseteren stasjon

Bymiljøetaten i Oslo har fått rammetillatelse til å oppføre en utsiktsplattform, som skal bli både en destinasjon i seg selv og et springbrett videre ut i marka.

Publisert

I juni sendte Rodeo Arkitekter søknad om rammetillatelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) for oppføring av en utsiktsplattform tilknyttet Frognerseteren stasjon. Søknaden ble sendt på vegne av Bymiljøetaten (BYM) i Oslo.

Utsiktsplattformen består av en trekantet stålkonstruksjon, som strekker seg ut fra perrongen, understøttet av tre stolper. I tillegg vil det komme en liten utvidelse av perrongen og en tilpassing av rekkverk i møtet mellom perrong og utsiktsplattform.

Utsiktsplattformen har et areal på ca. 100 kvadratmeter, og krager ca. 11 meter ut fra perrongen.

Prosjektet er støttet med midler fra Sparebankstiftelsen. For øvrig har BYM hatt dialog med DNT Oslo og Omegn, Oslo og Omland Friluftsråd og Naturvernforbundet i Oslo og Akershus som alle stiller seg positive til prosjektet.

– Utsiktsplattformen trapper seg litt ned fra perrongnivået for å ikke ta utsikt fra selve perrongen, samt å skape et lite amfi hvor eksempelvis skoleklasser eller turistgrupper kan samle seg før eller etter en tur i marka. Tiltaket vil ha gulv og sittetrinn med overflate i tre, et åpent stålrekkverk mot utsikten og integrert informasjon (utsikt og turmuligheter) i rekkverk og skjermvegg, heter det i beskrivelsen av tiltaket.

PBE har vurdert at tiltaket ikke medfører vesentlig økt miljøbelastning for omgivelsene i form av trafikk, støy og forurensning, andre vesentlig negative virkninger for nærmiljøet eller vesentlig negative virkninger for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier.

Tiltaket er i strid med kommunedelplanen, men PBE har gitt dispensasjon fordi de mener fordelene ved å gi dispensasjon er langt større enn fordelene.

– Hensikten med det omsøkte tiltaket er å tilrettelegge for friluftsliv og naturopplevelser, også for de som ikke så lett kan benytte marka. Plattformen er ment som et lavterskel springbrett ut i marka for nye grupper, den vil kunne avlaste perrongen når det kommer mange reisende, gi informasjon om turmuligheter og utsikten, og være et sted å samle grupper før eller etter turen i marka. I sum mener vi at tiltaket er i tråd med lovens formål, skriver PBE til arkitektselskapet.

Etaten mener utsiktsplattformen vil bli et vakkert objekt i seg selv og at tiltaket vil bidra til et estetiskt løft for stasjonen.

– Prosjektet vil gi en ny opplevelse for allmennheten, bedre til utsikten mot byen og kanskje bidra til at flere tar turen ut i marka. Om flere besøker marka vil det være et positivt bidrag til folkehelse, og plasseringen i tilknytning til T- banen er i tråd med kommunen fokus på at det skal tilrettelegges for å reise kollektivt, påpeker PBE.

Powered by Labrador CMS