Juss:

VANT OG TAPTE: Agder lagmannsrett ga hyttekjøperne medhold i at de hadde krav på prisavslag. Men samtidig ble kjøperne dømt til å betale sakskostnadene til motparten, og dermed endte regnestykket i kraftig minus. (Ill. foto)
VANT OG TAPTE: Agder lagmannsrett ga hyttekjøperne medhold i at de hadde krav på prisavslag. Men samtidig ble kjøperne dømt til å betale sakskostnadene til motparten, og dermed endte regnestykket i kraftig minus. (Ill. foto)

Erstatningen ble spist opp av sakskostnader

Paret klagde på feil og mangler på hytta de hadde kjøpt, og fikk delvis medhold i tingretten. Så valgte de å anke i håp om om få høyere erstatning. Det gikk ikke så bra.

Publisert

I 2014 fikk et ektepar oppfylt hyttedrømmen i Tuddal i Telemark, og sikret seg en hytte oppført i 2008/2009 for 2.515.000 kroner. 2019 oppdaget kjøperne imidlertid feil med dampsperren. De ble også kritiske til el-installasjonene, og etterspurte derfor den forrige eieren om samsvarserklæring vedrørende el-installasjonene.

Ytterligere rekvirerte kjøperne et firma til å utføre tetthetsmåling i bygget. I en rapport utført i april 2019 fremgår det blant annet at målingen viser lekkasjetall på 14,5 luftvekslinger pr. time v/trykkdifferanse (mellom inne og ute) på 50 pascal. Ifølge firmaet er dette høye tall og indikerer skjulte byggefeil.

Takstmann ble også rekvirert, og denne anga i sin rapport at det var grove feil ved vindsperre i gulv, vegger og tak. Han uttrykte også mistanke om at deler av konstruksjonen ikke var isolert. Videre fremholdt han risiko for fukt, sopp og råteskader som ville redusere byggets levetid i «stor grad». Han estimerte utbedringskostnadene til om lag 1,23 millioner kroner eks. mva.

Senere ble det påvist feil ved dimensjonering og innfesting av mønsås. Kjøperne satte nå advokat på saken og krevde prisavslag. Partene kom ikke til enighet og saken endte derfor i Aust-Telemark tingrett, hvor det ble lagt frem krav om prisavslag/erstatning på fastsatt etter rettens skjønn for en rekke anførte feil og mangler med kostnadsramme på anslagsvis rundt 2,7 millioner kroner.

Fikk litt erstatning

Aust-Telemark tingrett slo fast at eiendommen hadde en del mangler. Domstolen fastsatte prisavslaget/erstatningen til totalt 344.000 kroner. Siden paret ikke nådde frem med sitt krav i sin helhet, fant retten at partene måtte bære sine egne sakskostnader.

Mens selgeren godtok tingrettens dom, var paret misfornøyd med resultatet og valgte derfor å anke saken. Nylig var det ankerunde i Agder lagmannsrett. Her la kjøperne frem dels nye rapporter fra fagkyndige, som konkluderte med nytt klimaskall på bygget vil koste 2,46 millioner kroner, utskifting av mønsås vil komme på 92.000 kroner og utbedring av el-anlegget var estimert til 216.000 kroner. Det totale kravet var dermed oppe i nærmere 2,8 millioner kroner.

Lagdommerne har gått nøye gjennom alle punktene i de forskjellige rapportene, og har valgt å gi kjøperne litt mer medhold enn hva som var tilfelle i tingretten. Agder lagmannsrett har derfor valgt å øke prisavslaget/erstatningen til 455.000 kroner, altså en oppjustering med rundt 100.000 kroner sammenlignet med utfallet i tingretten.

Men:

Retten viser til at kjøperne er tilkjent en erstatning på 455.000 kroner av et krav på rundt 2,7 millioner kroner, og slår fast at anken bare «i ubetydelig grad» har ført frem. Lagmannsretten er kommet til at selgeren har fått medhold «i det vesentlige» og bør tilkjennes erstatning for sine saksomkostninger, overensstemmende med hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første og annet ledd.

Kjøperne ble dermed dømt til å betale selgers sakskostnader for lagmannsretten. De var på 307.769 kroner. Netto utbetaling til kjøperne i den andre rettsrunden ble dermed rundt 150.000 kroner, sammenlignet med 344.000 kroner i tingretten.

Det er altså før kjøpernes sakskostnader for tingretten og lagmannsretten er lagt til, og det skal ikke mye til for å skjønne at hyttekrangelen ikke ble noe godt regnestykke for ekteparet.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS