Utvikling:

NÆRINGSFORMÅL: Hensikten med forslaget er å legge til rette for et nytt høyhus til ulike næringsformål.

Riksantikvaren reiser innsigelse til Entra-plan

– Høyder opp til kote 100, og med et svært stort fotavtrykk, er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale interesser, uttaler Riksantikvaren om Entras plan for Lilletorget 1.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av oktober sendte Entra ut pressemelding om at det blir vesentlige endringer i planforslaget for Lilletorget 1, som er naboeiendommen til Oslo Spektrum. Opprinnelig ønsket selskapet å oppføre bygget «Oslo Solar», som var tegnet med 27 etasjer mot nord og 16 etasjer mot sør. Av pressemeldingen fra Entra fremgikk det at byggets høyde ville bli redusert fra 108 til 90 meter, samt at et revidert planforslag ville bli sendt til Plan- og bygningsetaten (PBE) i begynnelsen av november.

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i april i år. Av dette fremgår det at hensikten med forslaget er å legge til rette for et nytt høyhus til ulike næringsformål. I de nedre etasjer sikres det utadrettede funksjoner. Areal regulert til trafikkområde (plass), samt deler av areal regulert til friområde (Vaterlandsparken) er foreslått regulert til offentlig torg.

PBE anbefaler ikke planforslaget. Etaten mener virkningen både for det overordnede bylandskapet og lokalt vil være for stor.

– Særlig bygningens volumoppbygging med en stor grunnflate uten en smalende avslutning mener vi er uheldig, skriver PBE i planforslaget.

Nå har Riksantikvaren kommet med en foreløpig uttalelse til planforslaget, og ber samtidig og utsatt frist for å komme tilbake med en utdypende begrunnelse.

– Riksantikvaren reiser innsigelse i saken. Vår foreløpige vurdering er at reguleringsplanen for Lilletorget 1, med høyder opp til kote 100 og med et svært stort fotavtrykk, er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale interesser, særlig knyttet opp mot de historiske gateløpene rundt planområdet og mot det fredede anlegget Prinds Christian Augusts Minde, skriver Riksantikvaren i et brev til PBE.

Powered by Labrador CMS