PUNKTUM FOR AREALTVIST: - Ankeutvalgets beslutning om ikke å fremme saken til behandling i Høyesterett er riktig, sier f.v. Linn Vårhus Sørhaug og Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette, som har bistått Thongård AS.
PUNKTUM FOR AREALTVIST: - Ankeutvalgets beslutning om ikke å fremme saken til behandling i Høyesterett er riktig, sier f.v. Linn Vårhus Sørhaug og Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette, som har bistått Thongård AS.

Endelig avgjørelse i Thon-krangel om arealberegning i boligprosjekt

Kjøperne tapte i to rettsinstanser og ønsket at Høyesterett skulle se på saken. Men det er ikke Høyesterett interessert i.

Publisert Sist oppdatert

- Anken tillates ikke fremmet.

Dette er slutningen i en fersk avgjørelse i Høyesterett, hvor ankeutvalget enstemmig finner at det ikke «er tilstrekkelig grunn» til at en sak om arealberegning i Thongårds prosjekt i Tromsø blir fremmet for Høyesterett.

Saken ble først omtalt av Estate Nyheter i januar i år, hvor bakgrunnen var slik:

Et samboerpar kjøpte i mai 2020 to leiligheter i leilighetsprosjektet Solseilet i Tromsø sentrum. Utbygger var Thongård. I forbindelse med overtakelsen i september 2020 ga kjøperne i et vedlegg til overtakelsesprotokollen uttrykk for at det uriktig var tatt med sjaktareal i beregningen av P-rom og at de holdt tilbake deler av kjøpesummen.

Nord-Troms og Senja tingrett kom i januar til at Thongård ikke har gjort noe galt i sine arealberegninger.

Kjøperne anket dommen. Men de fikk heller ikke gjennomslag i Hålogaland lagmannsrett, som konkluderer med at den slutter seg til tingrettens redegjørelse for de rettslige utgangspunktene.

Thongårds motparter anket saken også til Høyesterett, og nå er det altså klart at Høyesterett ikke tar saken inn til behandling. Det betyr at dommen fra Hålogaland lagmannsrett blir stående.

- Vi mener ankeutvalgets beslutning om ikke å fremme saken til behandling i Høyesterett er riktig, sier senioradvokat Linn Vårhus Sørhaug og advokatfullmektig Kamilla Olsen i advokatfirmaet Grette, som har bistått Thongård AS i saken.

De legger til:

- Hålogaland lagmannsretts grundige dom blir stående, og dette innebærer at boligutbyggere i dag kan bruke en arealdefinisjon som innebærer at sjaktareal inntas som del av P-romsarealet i boligene – når dette fremgår av kjøpekontrakten mellom utbygger og forbruker. Lagmannsrettens dom ga en viktig avklaring for eiendomsbransjen.

Av slutningen fra Høyesterett fremgår det at kjøperne må dekke Thongårds sakskostnader for Høyesterett med 60.000 kroner. Fra før er kjøperne dømt til å dekke Thongårds sakskostnader for lagmannsretten og tingretten med totalt 703.000 kroner.

Powered by Labrador CMS