Aktuelt:

FENGSEL OG INNDRAGNING: I tillegg til fengsel i ett år og seks måneder, må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner kroner.
FENGSEL OG INNDRAGNING: I tillegg til fengsel i ett år og seks måneder, må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner kroner.

Eiendomsinvestor og eiendomsforvalter dømt til fengsel for hvitvasking

En investor og eiendomsforvalter er dømt til fengsel i ett år og seks måneder for hvitvasking av ca. syv millioner kroner.

Publisert

Pengene var utbytte av et bedrageri begått mot et kinesisk/amerikansk selskap med tilhold i Singapore, skriver Økokrim på sine nettsider.

- Domfelte vasket pengene gjennom sitt finske eiendomsselskap. Ved hjelp av fiktive kontrakter og fakturaer sikret han utbytte for bakmennene ved å sende pengene videre til konti i Ungarn og Irland, og tilslørte overføringene som del av selskapets ordinære virksomhet, heter det fra Økokrim.

I tillegg til fengsel i ett år og seks måneder, må domfelte tåle inndragning av drøyt 1,3 millioner kroner som var hans eget utbytte av hvitvaskingen.

Domfellelsen er den femte i rekken i det samme sakskomplekset. Sakene er Økokrims opprulling av et internasjonalt hvitvaskingsmiljø, hvor det også foreligger dommer i utlandet.

- Digitale bedragerier er et betydelig og voksende samfunnsproblem både i Norge og internasjonalt. For å lykkes med slik kriminalitet er gjerningsmennene avhengig av fungerende hvitvasking. Bekjempelse av hvitvasking over landegrensene prioriteres derfor høyt av Økokrim, sier førstetstatsadvokat Håvard Kampen.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS