KRAFTIG VEKST: Målt i antall timer hadde vi i fjor en bruksvekst på 45 prosent sammenlignet med 2019, sier daglig leder i Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet.
KRAFTIG VEKST: Målt i antall timer hadde vi i fjor en bruksvekst på 45 prosent sammenlignet med 2019, sier daglig leder i Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet.

Bilkollektivet med kraftig vekst, men advarer mot krav om bildeling i alle boligprosjekter

– En strengere parkeringsnorm og krav om bildeling kan være et viktig skritt i riktig retning, men bildeling er ikke nødvendigvis egnet alle steder, sier daglig leder Morten Munch-Olsen i Bilkollektivet.

Publisert

I forbindelse med revisjon av parkeringsnormen i Oslo kommune har daglig leder i Bilkollektivet, Morten Munch-Olsen, sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE). Bilkollektivet er en non-profit medlemsbedrift, som har levert bildelingstjenester i over 25 år, og er i dag Norges største leverandør av bildeling. I fjor hadde Bilkollektivet en bruksvekst på 45 prosent sammenlignet med 2019.

I høringsuttalelsen til PBE skriver Munch-Olsen at Bilkollektivet er positive til mest mulig bildeling og tilrettelegging for dette.

– En strengere parkeringsnorm og krav om bildeling kan være et viktig skritt i riktig retning. Imidlertid er det verdt å merke seg at bildeling ikke nødvendigvis er egnet på alle steder; det er avhengig av lokale forhold, skriver han.

Bilkollektivet lurer på hvem som bærer den økonomiske risikoen for etableringen av bildeling i nybygg, for eksempel dersom bilene ikke blir brukt.

Til Estate Nyheter sier Munch-Olsen at Bilkollektivet får mange henvendelser fra utbyggere som ønsker bildeling i boligprosjekter.

– Utbyggerne har en stort økonomisk incentiv for å ha bildeling istedenfor å bruke kostbart areal på mange parkeringsplasser. Men bildeling er ikke egnet alle steder, og for de stedene det er egnet, kan det ta lang tid før bruken er så høy at inntektene overstiger kostnadene, sier han.

– Noen utbyggere forventer at vi skal ta kostnadene inntil det er lønnsomt, men det er vi ikke alltid villige til, derfor ønsker vi en avklaring i parkeringsnormen om det er kommunen, utbygger eller beboere som skal ta denne regningen.

Bilkollektivet ønsker også en avklaring på hvordan bildeling skal organiseres hvis et nybygg etableres i nærheten av et eksisterende mobilitetspunkt med bildeling. Kan det da være mer hensiktsmessig å utvide dette punktet fremfor å etablere et nytt internt i bygget? Vil dette kunne være et alternativ slik forslaget til parkeringsnorm er utformet?

– Etter vår mening er det smart å stille strenge krav til parkering der hvor det er eksisterende bildelingstilbud, eller der hvor aktørene (tilbyder av bildeling) mener at det er et potensial for dette. Videre bør kommunen tilby økonomiske incentiver for etablering av bildeling og redusere tap i oppstartsfasen av nye områder, heter det i høringsuttalelsen til PBE.

Enhetsleder Ronny Kristiansen i PBE synes innspillene fra Bilkollektivet er interessante.

– Vi er opptatt av at bildeling skal fungere enda bedre i fremtiden. Det er et politisk mål å sørge for at det blir flere plasser for bildeling i Oslo. Innspillene fra Bilkollektivet er nyttige, slik at vi kan få en parkeringsnorm som er enkel å ta i bruk for både utbyggere og bildelingsselskapene. Vi ser frem til flere gode innspill fra de som kjenner dette godt, og vi kommer til å gå grundig gjennom forslagene, sier Kristiansen.

Powered by Labrador CMS