NYE VEIER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ser muligheter i kontormarkedet.
NYE VEIER: Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj ser muligheter i kontormarkedet.

Vil ha en bit av kontormarkedet

Nå skal de etablere et nettverk med profesjonelle «hjemmekontorer» seks steder i Oslo-området.

Publisert Sist oppdatert

Koronapandemien har gitt arbeidsgivere og ansatte nye forventninger til hvordan arbeidshverdagen kan organiseres mer fleksibelt.

– Derfor ønsker vi å teste et konsept vi har kalt OBOS Nærkontor. Ideen er å tilby bedrifter en hybrid som både ivaretar det beste fra hjemmekontoret og den faste kontorplassen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i en pressemelding.

Det et sammen med samarbeidspartnerne GoGood (leverer interiørløsningene), Orbit Technology (leverer effektive brukerløsninger) og Evolve Business Space at OBOS nå lanserer det nye konseptet OBOS Nærkontor.

En undersøkelse i januar viser at 63 prosent av dem som har hatt hjemmekontor under koronaepidemien i Oslo og Viken, forventer økt fleksibilitet fra arbeidsgiver når det gjelder hvor de utfører jobben sin. Over halvparten av dem ser for seg å ha hjemmekontor en til tre dager i uka også etter at korona.

OBOS Nærkontor blir kontorfasiliteter i nærheten av der folk bor. Bedrifter kan abonnere på plasser til egne ansatte og fritt veksle mellom hvilke og hvor mange kontorplasser de bruker gjennom uken. Formelt er dette OBOS Eiendoms initiativ, som fra før av driver flere store næringseiendommer.

- I første omgang er dette et konsept vi ønsker å teste. Dersom løsningen treffer er markedet stort, og vi er klare til å utvide raskt, påpeker Kjørberg Siraj.

Tanken hans er å beholde fleksibiliteten og produktiviteten fra hjemmekontoret med mindre reising, og samtidig forebygge fysiske og psykiske plager med gode arbeidsstasjoner.

– Vi tror de bedriftene som klarer å tilby den fleksibiliteten og friheten arbeidstakerne forventer får størst konkurransefortrinn når det gjelder å tiltrekke seg den beste arbeidskraften, mener konsernsjefen.

Nærkontorene skal hovedsakelig plasseres utenfor sentrumskjernen, men eksakt hvor i og hvor mye penger de vil satse på nyvinningen, sier sjefen ikke noe om. Ei heller om etableringene bare skal gjøres i egne prosjekter. Men det er tydelig at det handler om å skape liv i store bomaskiner, fordi OBOS mener dette skal føre til god byutvikling og gode bomiljøer ved å bidra til å variere aktiviteten i næringslokaler på bakkeplan.

– Mange har etterlyst hva som skjer med boligene etter pandemien. Vi tror svaret er å bringe hjemmekontoret ut i lokalmiljøet. Da sikrer man tilgang til en fleksibel arbeidshverdag uavhengig av om man har råd til å kjøpe en større bolig med plass til hjemmekontor, poengterer Kjørberg Siraj.

Han mener også at fleksibel tilgang til en kontorplass nært hjemmet kan redusere trafikkbelastningen i rushtiden og dermed bidra til å redusere klimabelastningen.