ARBEIDENE I GANG: Alle fundamentene er satt, og betongarbeidene for kjeller har startet. Problemet er at Avantor ennå ikke har fått igangsettingstillatelse for råbygget.
ARBEIDENE I GANG: Alle fundamentene er satt, og betongarbeidene for kjeller har startet. Problemet er at Avantor ennå ikke har fått igangsettingstillatelse for råbygget.

Avantor truer med å kreve PBE for 10 millioner per uke

Uavklart bankgaranti kan stoppe byggearbeidene i Nydalen: «Vi vil stille Plan- og bygningsetaten ansvarlig for alle fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser dersom prosjektet må stanses som følge av manglende igangsettingstillatelse.»

Publisert Sist oppdatert

I juni i fjor vedtok Oslo bystyre å omregulere Gullhaug torg 2A i Nydalen. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for bygging av et høyhus på 70 meter, inntil 17 etasjer, med leiligheter og næringslokaler, samt å gjøre omkringliggende torg og friområder til offentlige byrom.

Det er helt begredelig at det skal ta så lang tid å få avklart dette.

Geir Thoresen, prosjektleder i Avantor

Bakgrunnen er at Snøhetta og Avantor i 2016 utførte en mulighetsstudie for en bygning som kombinerer næring, kontor og bolig på tomten ved Gullhaug Torg. Oppdraget beskrev et signalbygg både for Nydalen bydel og for en fremtidig høy satsing på miljø og bærekraft i videreutvikling av eiendommer i bydelen. Prosjektet har hatt «særdeles fokus på arkitektur som et virkemiddel for å bidra til vesentlig reduksjon i energiforbruk ved bruk av naturlig klimatisering».

Rammetillatelse ble gitt i juni i år, og byggingen er nå i gang.

– Vi har satt alle fundamentene, og startet betongarbeidene for kjeller, forteller prosjektleder Geir Thoresen i Avantor.

Problemet er at selskapet ennå ikke har fått igangsettingstillatelse (IG) for råbygget. I et brev til Plan-og bygningsetaten skriver Thoresen at IG må være på plass i løpet av januar for at de ikke skal få stans i prosjektet.

Årsaken til at IG ikke foreligger, er at en reguleringsbestemmelse angir at flomveien skal være sikret opparbeidet. «Sikret opparbeidet» har blitt konkretisert med en bankgaranti og en tinglyst erklæring.

– Bankgarantien ble akseptert av PBE 08.06.21, og 05.07.21 ble denne godkjennelsen trukket tilbake fra PBE. Dette er en ansvarsfraskrivelse som vil ha betydelige konsekvenser. Kravet om at tinglyst erklæring skal foreligge, er flyttet til IG for råbygg. Rammetillatelsen krever at Bymiljøetaten (BYM) skal godkjenne flomveien, hvilket de har gjort. For IG er det ingen krav om at BYM skal godkjenne flomveien. Vi kan heller ikke se at vi har noen krav om å fremlegge detaljtegninger av flomvei før IG. PBE må selv være i stand til å fremsette krav til bankgarantiens størrelse, skriver Avantor i brevet til PBE.

Der påpekes det også at «PBE valgte å be om bistand fra BYM for kostnadsberegning, og er da selv ansvarlig for å følge opp dette».

– Det har nå gått 6 måneder uten at BYM har svart på henvendelsen fra PBE. PBE har tidligere opplyst at kostnadsoverslag skulle foreligge «over sommeren». BYM varslet i en telefonsamtale den 03.12.21 at de vil oversende et brev med krav om ytterligere dokumentasjon. Dette er ikke akseptabelt. Vi har ikke tid til å starte nye utredninger nå, etter at saken er trenert i flere måneder av PBE og BYM, skriver Avantor.

Selskapet har ved hjelp fra Skanska Norge beregnet kostanden til 1,8 millioner kroner. I tillegg har Avantor – etter forslag fra BYM – vært villig til å øke garantien til 3,0 millioner dersom PBE ønsker en større sikkerhet.

Nå krever altså Avantor at IG råbygg foreligger i januar, slik at det ikke blir stans i prosjektet. Innen den tid «må erklæringen være tinglyst og IG råbygg være vedtatt». Avantor ber om at PBE omgående fremskaffer beløp for tinglysning, slik at de får sendt erklæringen til tinglysning.

– Dersom sen saksbehandling og derav manglende IG medfører stans i prosjektet, er de kostnadsmessige konsekvenser betydelige. Avantor vil stille PBE ansvarlig for alle fremdriftsmessige og økonomiske konsekvenser dersom prosjektet må stanses som følge av manglende IG. Til orientering kan det opplyses at kostandene vil beløpe seg til minst 10 mill. kr. per uke prosjektet stopper, skriver Avantor i brevet til PBE.

Thoresen sier til Estate Nyheter at flomveien er en liten sak.

– Enten så bygger vi denne veien, eller så stiller vi bankgaranti for at den blir bygget. Det er helt begredelig at det skal ta så lang tid å få avklart dette, sier Thoresen.

Atle Jan Larsen, fungerende kommunikasjonsdirektør i PBE, viser til at henvendelsen fra Avantor er datert 6. desember.

– Vi har foreløpig ikke har fått sett og vurdert innholdet i brevet. Vi vil imidlertid så raskt som mulig svare Avantor på det de tar opp i brevet, skriver Larsen i en e-post til Estate Nyheter.

– Generelt er det slik at en søknad om igangsetting ikke er komplett før vilkårene for igangsetting i rammetillatelsen, og rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen, er oppfylt. I denne saken gjenstår det fremdeles avklaringer som er nødvendige for at vi skal kunne si om det er tilfellet eller ikke, skriver han.

Powered by Labrador CMS