FULLVERDIG KONGRESSENTER: Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».
FULLVERDIG KONGRESSENTER: Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger».

Riksantikvaren trekker innsigelsen til Spektrum-planen

Reduserte høyder for nye Oslo Spektrum var godt nytt for Riksantikvaren.

Publisert

I september i fjor skrev Estate Nyheter at Riksantikvaren reiste innsigelse til planen for Oslo Spektrum.

– Byggehøydene er i konflikt med nasjonale og vesentlig regionale kulturminneinteresser. Dette gjelder særlig forholdet til Akershus festning, skrev Riksantikvaren i et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Bakgrunnen er at Stiftelsen Norges Varemesse ønsker å fullføre eksisterende Oslo Spektrum «med det fullverdige kongressenteret Oslo trenger». Det skal gi plass til kongresser for opptil 3.000 mennesker i tillegg til kapasiteten som den eksisterende arenaen allerede har.

For å utnytte den sentrale lokaliseringen i knutepunktet ved Oslo S, og å sikre finansieringen, er kontorarealer en del av programmet for utbyggingen.

På bakgrunn av blant annet Riksantikvaren innsigelse har Stiftelsen Norges Varemesse justert planforslaget. Etter offentlig ettersyn er følgende endringer gjort:

· Høyden på høyhuset er redusert til kote 112 – lik dagens Oslo Plaza.


· Avkjørsel fra Ring 1 er justert i dialog med SSV.

· Endret reguleringsformål for Sonja Henies plass, i tråd med Bymiljøetatens innspill.

· Tilbaketrekking av deler av første etasje ut mot Sonja Henies plass.

· Endringer i formen på rømningstrappen, plassering av sykkelparkering og utadrettet bruk mot Vaterlandsparken.

· Endring i reguleringsformål på felles rampe/adkomst fra Stenersgata.

· Mindre justering av høyden på kongressen – fra kote 34,4 til kote 35. Det er også tilrettelagt for et takoppbygg på takflaten.

I et brev til PBE skriver Riksantikvaren at de har vurdert det tilsendte materialet, «og vurderer at det imøtekommer vår innsigelse i tilstrekkelig grad».

– Planen kan dermed vedtas, under forutsetning at den vedtas med den løsningen som er presentert her, skriver Riksantikvaren.

Powered by Labrador CMS