Juss:

DISPONERTE LEILIGHETER OVER HELE OSLO: To menn må belage seg på vann og brød i lengre tid, etter å ha leid ut til prostituerte.
DISPONERTE LEILIGHETER OVER HELE OSLO: To menn må belage seg på vann og brød i lengre tid, etter å ha leid ut til prostituerte.

Leide ut på Frogner, Majorstua, Grünerløkka og Kampen. Nå er de dømt etter hallikparagrafen

Inngikk leieavtaler med intetanende utleiere, og fremleide deretter til prostituerte.

Publisert

Borgarting lagmannsrett har nylig felt dom i en sak mot to personer, som stod tiltalt etter straffeloven § 315, også kjent som hallikparagrafen. Oslo statsadvokatembeter mener de to skal ha leid ut - eller «tilbudt husrom» - til kvinner som drev med seksuelle tjenester.

Fremgangsmåten skal ha vært at de to inngikk avtaler om å leie leiligheter i Oslo, for deretter å fremleie disse ut til kvinnene. På Frogner og Majorstua var det inngått avtaler på leiligheter i Maries gate og i Bogstadveien. På Grünerløkka og Kampen ble det fremleid leiligheter i Trondheimsveien, Christian Kroghs gate og Normannsgata.

Skjult etterforskning

Basert på opplysninger politiet fikk i forbindelse med en politikontroll i desember 2018 i Trondheimsveien i Oslo, ble det i januar 2019 igangsatt skjult etterforskning mot det som var antatt å være et organisert halliknettverk. Som ledd i etterforskningen ble det blant annet foretatt telefonavlytting, overvåkning med skjult kamera og undersøkelser av pengeoverføringer gjennom valutaregisteret.

Denne etterforskningen ledet frem til en politiaksjon i Oslo i juni 2019. Ved denne aksjonen ble den ene tiltalte pågrepet på Oslo vest, mens tiltalte nummer to ble bragt inn fra sin privatadresse på Sagene.

Ved politiaksjonen ble det tatt beslag i en rekke telefoner. Dette har gitt politiet tilgang til kommunikasjon på ulike plattformer mellom de involverte i sakskomplekset. Utleierne av leilighetene har også vært inne til politiavhør.

Tiltalen er lagt opp slik at de tiltalte er tiltalt for å ha fremmet ulike kvinners prostitusjon, i ulike leiligheter, i ulike tidsperioder.

- Lagmannsretten bemerker at det er utvilsomt, og ubestridt, at det har foregått prostitusjon i alle de leilighetene som saken her gjelder, i ulike perioder fra august 2017 til juni 2019. Leilighetene har vært bebodd av flere kvinner som man kan knytte til annonser for prostitusjon (…). Adressen til de ulike leilighetene er sendt ut til kunder på telefoner som knyttes til de prostituerte. Videre har politiet kontrollert flere av de aktuelle leilighetene, som på kontrolltidspunktet var bebodd av for politiet kjente prostituerte, og det er funnet mye kondomer og andre ting som er assosiert med salg av seksuelle tjenester, heter det i den ferske dommen.

Rettspapirer viser at de tiltalte tok kontakt med utleiere etter å ha sett annonse på Finn.no.

Dommen gir også et innblikk i hvilken fortjeneste de hentet inn på fremleie til de prostituerte kvinnene. Leiesummen for en leilighet i Trondheimsveien var 10.000 kroner i måneden. Deretter ble den leid ut til kvinnene for 20.000 kroner per måned.

Fikk inndratt store beløp

Retten er ikke i tvil om at begge de tiltalte var kjent med at det foregikk prostitusjon i leilighetene. Etterforskningen har vist at den ene mannen har hatt en mer sentral rolle også når det gjelder organiseringen av prostitusjonen. Han ble dømt til fengsel i tre år og åtte måneder, og må tåle inndragning av 1,75 millioner kroner.

Den andre mannen ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder, og inndragning av 560.000 kroner.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS