THE LONG GREEN: Ghilardi+Hellsten Arkitekter vant konkurransen om utformingen av Paradis i Stavanger.
THE LONG GREEN: Ghilardi+Hellsten Arkitekter vant konkurransen om utformingen av Paradis i Stavanger.

Arkitekt klar for storutbygging

Forslaget The Long Green fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter og sveitsiske EM2N Architekten, sammen med ingeniør i byggeteknikk Florian Kosche, er enstemmig valgt av juryen som vinner av arkitektkonkurransen Ny urban bydel i Paradis.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i år inviterte Bane NOR Eiendom, FP Eiendom og Base Property til en privat arkitektkonkurranse til den nye bydelen de skal utvikle i Stavanger.

– The Long Green introduserer en ny bydel med blandede funksjoner og promenade langs Hillevågsvannet. Prosjektet legger til rette for utnyttelse av området i tråd med overordnede planer, men har klart å gjøre dette på en måte som forholder seg til eksisterende landskapstrekk og bebyggelse, heter det blant annet i en pressemelding.

LES OGSÅ: Internasjonal interesse for Stavanger

– Vinnerforslaget er i tråd med sentrumsplanen både når det gjelder høyder og volum. Forslaget er godt stedstilpasset og nå skal prosjektet utvikles og foredles videre. Samarbeidet med brukergrupper og naboer fortsetter med full tyngde når vi nå har valgt hvilket kontor vi går videre med, sier regiondirektør Nicolay Schreuder i Bane NOR Eiendom.

Funksjonsblandingen det snakkes om legger opp til flest arbeidsplasser ved Paradis Stasjon, med mindre skala og mer bolig i nord. Boligbebyggelsen i Paradis Midt og Nord skal skje i både kvartaler og punkthus som trappes ned mot eksisterende bebyggelse. Kontorbygget Warehouse er planlagt for å huse Aker BPs kontor og gir assosiasjoner til Stavangers industrielle historie. Promenaden er et forbindende element gjennom området med flere parker. Langs promenaden og i førsteetasjene legges det opp til ulike funksjoner og aktiviteter.

LES OGSÅ: Utsikt verdt 200 millioner kroner

– Fokuseringen på forbindelser for gående og syklende bidrar til at dette blir en foretrukket gang- og sykkelforbindelse mellom sentrum og Hillevåg. På det gamle godsbanearealet har kontorbygget referanser til stedets industrielle historie, samtidig foreslår Ghilardi+Hellsten Arkitekter å bevare logistikkhallen i nord, står det i pressemeldingen.

Juryen mener The Long Green gir det beste svaret på bedømmelseskriteriene i arkitektkonkurransen, både når det gjelder oppgave A «Nytt kontor i Stavanger til Aker BP og Haut Nordic», og oppgave B «Mulighetsstudie og visjon for Paradis Midt og Nord».

– Dette er et svært viktig prosjekt for regionen og vi er godt fornøyde med vinnerkontoret. Forslaget gir gode forutsetninger for å skape en levende og bærekraftig bydel der det er attraktivt å bo, og legger til rette for at både nye og etablerte næringer skal kunne vokse, kommenterer administrerende direktør Torstein Storækre FP Eiendom.

LES OGSÅ: Bygger Vestlandets eget skiparadis for milliarder

Administrerende direktør Alfred Ydstebø i Base Property er opptatt av å legge til rette for attraktive og framtidsrettede arbeidsplasser.

– Dette arkitektforslaget gir området den gode starten et mulig nytt kontor for Aker BP åpner for, og helheten legger til rette for at Stavanger foretrekkes når dagens studenter i fremtiden skal velge hvor i landet de vil bo og jobbe, påpeker han.

Juryen bestod av Alexandria Algard, Adnan Harambasic, Nicolay Schreuder, Torstein Storækre og Alfred Ydstebø.

Fakta:

Paradis ligger like sør for Stavanger sentrum, mellom bydelene Våland og Storhaug.Paradis er et av få sentrale store utbyggingsområder i sentrum og områdets størrelse tilsier gjennomføringer i flere trinn.Tomteareal i kvm: 50.000.Utviklingspotensial i kvm: 89.000.Formål: Bolig, byutvikling, kontor, næring.Detaljplan førstegangsbehandlet august 2014.Det antas å ta ca. 10 år fra oppstart til ferdigstillelse.