Juss:

KNUSENDE TAP: Huseierne ville ha erstatning fra entreprenøren som skulle sette i stand huset deres, men sitter i stedet igjen med millionregninger etter å ha tapt i to rettsinstanser. Ill. foto
KNUSENDE TAP: Huseierne ville ha erstatning fra entreprenøren som skulle sette i stand huset deres, men sitter i stedet igjen med millionregninger etter å ha tapt i to rettsinstanser. Ill. foto

Anket milliontap mot håndverker – gikk på ny smell

Ekteparet mente entreprenøren hadde ødelagt huset deres under oppussingen og krevde millioner i erstatning.

Publisert

I februar i fjor omtalte Estate Nyheter rettsfeiden mellom et ektepar i Oslo og Braatens Byggfornyelse AS, som startet med at de to inngikk avtale med Braatens Byggfornyelse om rehabilitering og påbygging av parets bolig.

Huseieren er ingeniør og har selv arbeidet i byggebransjen i mange år. Han har blant annet vært prosjektleder for boligutvikling i Forsvaret og kalkulasjonsleder for Skanska. Han var selv ansvarlig som selvbygger for søknaden om tillatelse til påbygg overfor Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Arbeidene bestod blant annet i at eksisterende andreetasje skulle rives, og erstattes av en elementbasert løsning. I tillegg skulle entreprenøren lekte ut, levere og montere nytt utvendig panel. Braatens Byggfornyelse AS skulle også montere vinduer, samt gjøre en del arbeid innvendig i både første og andre etasje.

Et par måneder etter oppstart av arbeidene erklærte huseieren at han ikke var fornøyd med utførelsen av arbeidene, og noe senere ble Braatens Byggfornyelse kastet ut av prosjektet. Saken havnet for Oslo tingrett, som kom til at paret måtte betale 800.000 kroner i erstatning til Braatens Byggfornyelse, mens Braatens Byggfornyelse på sin side ble dømt til å betale 700.000 kroner i erstatning til paret.

I etterkant av tingrettens dom oppdaget huseieren ytterligere mangler ved arbeidene til Braatens Byggfornyelse. Deretter tok han ut ny stevning mot Braatens Byggfornyelse og Knif Trygghet Forsikring AS, forsikringsselskapet til Braatens Byggfornyelse. Denne gangen var huseierens krav på nærmere 4,2 millioner kroner.

Listen over påståtte mangler var lang, men tingrettens konklusjon var kort: Ekteparet fikk ikke medhold i noen av sine mangelsanførsler og Braatens Byggfornyelse ble dermed frifunnet. Huseierne ble dømt til å betale sakskostnadene til Braatens Byggfornyelse og Knif Trygghet Forsikring AS på til sammen 1,67 millioner kroner.

Ny runde

Ekteparet valgte å anke dommen, og i begynnelsen av september var det ny rettsrunde i Borgarting lagmannsretts hus. Under ankeforhandlingen hadde huseierne justert det opprinnelige kravet sitt ned til 3,1 millioner kroner, men med tillegg av angivelige følgeskader - beregnet til om lag 860.000 kroner - var erstatningskravet fremdeles rundt fire millioner kroner.

Men heller ikke lagdommerne lot seg overbevise, og i dommen som kom denne uken er Braatens Byggfornyelse blankt frifunnet for alle krav. Anken ble dermed forkastet. Også denne gangen ble ekteparet dømt til å betale sakskostnadene til Braatens Byggfornyelse og Knif Trygghet Forsikring AS, på til sammen 1,39 millioner kroner. Lagmannsretten skriver i dommen at de «ikke ser noen grunn til å endre tingrettens kostnadsavgjørelse», og dermed har ekteparet blitt idømt totalt tre millioner kroner i sakskostnader. I tillegg kommer utgifter til egne advokater.

Prosessfullmektig for Braatens Byggfornyelse var advokatene Janne Christina Landås og Marleen Tengs Johansen, mens advokat Trond Werner Lunde og advokatfullmektig Nicolai Dammyr representerte Knif Trygghet Forsikring AS.

Prosessfullmektig for ekteparet var advokatene Elle Martine Johansdatter Eira og Jan Mathias Råheim.

Powered by Labrador CMS