Vil droppe nybygg

Storebrand dropper nybygg i Ruseløkkveien 26 hvis Plan- og bygningsetatens forslag vedtas.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

I begynnelsen av november ble planene for nye Ruseløkkveien 26 kjent (se illustrasjon). Storebrand vil i utgangspunktet rive dagens bygningsmasse og føre opp 59 500 kvadratmeter med nye arealer.

Samlet forretningsareal skal med Storebrands planforslag ikke overstige 16 000 kvadratmeter, mens samlet areal for annen privat tjenesteyting er satt til maksimalt 3500 kvadratmeter. Alternativet medfører at eiendommen utbygges med ca. 12 200 kvadratmeter bruksareal mer enn i dag.

60 meter høytTillatt byggehøyde øker med Storebrands forslag med ca. 10 meter til snaue 60 meter sammenliknet med dagens høyeste punkt i bygget, Årsaken er primært at handelsarealene får økt takhøyde, samt at det kreves økte etasjehøyder i nye kontorbygg.

– Vi ser for oss ca. 41 000 kvadratmeter med kontorer og 11 500 kvadratmeter med handel. Intensjonen på gateplan er å skape et aktivt byrom, med utadrettet virksomhet i de nederste etasjene, der vi blant annet vil åpne den nåværende muren mot Cort Adelers gate, sier adm. direktør Anders Berggren i Storebrand Eiendom i den kommende utgaven av bladet NæringsEiendom.

Men Storebrand har fått innsigelser fra Plan- og bygningsetaten til planene for eiendommen. Etaten mener det nye prestisjebygget blir for høyt og for omfattende. I planmyndighetenes alternativ får Storebrand bare utbygge arealene med ca. 1000 kvadratmeter bruksareal. Tillatt byggehøyde må ikke øke med mer enn 2 meter til 51,5 meter. Antall etasjer er i etatens planforslag tatt ned til tolv.

Bra idé, men…– Plan- og bygningsetaten synes ideen vår med Ruseløkkveien 26 er veldig bra. Etaten deler tankene våre om et aktivt byrom, men vil skrelle av to etasjer. Det er snakk om en høydeforskjell mellom de to alternativene på 7-8 meter, sier Berggren til bladet.

For skjebnen til Ruseløkkveien 26 er det ganske dramatisk og avgjørende om Oslo-politikerne sier nei til Storebrands planer og i stedet går inn for Plan-og bygningsetatens alternativ.

– Vi har beregnet at et nybygg i Ruseløkkveien 26 vil koste rundt 1,7 milliarder kroner, mens en rehabilitering vil koste ca. 1 milliard mindre. Om et nybygg er mer lønnsomt enn en rehabilitering, er avhengig av vårt foreslåtte volum for nye arealer og høyere leier. Men hvis politikerne vedtar forslaget til planmyndighetene, dropper vi nybygget og går inn for en rehabilitering i stedet. Dersom planmyndighetenes forslag blir stående, vil rehabilitering være mer lønnsomt enn nybygg, slår Berggren fast.

SyretestStorebrand-direktøren mener Ruseløkkveien 26 blir en syretest på om politikerne i Oslo vil bygge høyere og tettere. Planene for nye Ruseløkkveien 26 skal opp til politisk behandling i byutviklingskomiteen innen utløpet av april neste år.

– Vi har tillit til at politikerne ønsker gode byrom og vil fortette rundt Oslos nest største kollektivknutepunkt etter Oslo S, altså Nationaltheatret stasjon. Politikerne må ta stilling til om det er interessant med en byfornyelse, ikke bare for dem som jobber og bor i området, men også for alle som ferdes der, fastslår Berggren.

Du kan lese hele saken med Storebrand Eiendom i desemberutgaven av NæringsEiendom, som er ute denne uken.

Illustrasjon: Schmidt Hammer Lassens Architects

Powered by Labrador CMS