TIL HØRING: Forslagene til forenklinger av byggteknisk forskrift er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger rimeligere.(Ill. foto)

Forslag til endringer i TEK17 kan gjøre nye boliger billigere

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har sendt ut forslag til forenklinger av byggteknisk forskrift på høring. Endringene er forankret i et ønske om å gjøre nye boliger billigere.

Publisert

Dette er de foreslåtte endringene:

• Krav om innvendig bod fjernes.

ADVOKAT: Inger-Johanne Lund.
ADVOKAT: Inger-Johanne Lund.

• Det skal være plass til å snu en rullestol, men utbygger kan velge mellom en forhåndsgodkjent løsning med snurektangel på minimum 1,30 meter x 1,80 meter eller en snusirkel på minimum 1,50 diameter.

• For små leiligheter kan størrelsen på sportsbod halveres.

• Det skal ikke lenger være krav til dobbel rekkverk i rampe, trapp og fellesgang.

Les også: Endring av garantireglene – billigere for boligbyggerne?

Les også: Småhusplanen stadfestes av departementet

• Det skal ikke lenger være krav om utsyn fra vindu i soverom. Det vil si at man kan bygge tettere i byer.

ADVOKAT: Kittil Eriksrud Bergan.
ADVOKAT: Kittil Eriksrud Bergan.

• Alle rom for varig opphold skal ha dagslys, men kravet må bare oppfylles for oppholdssonen i et rom. Det betyr at deler av rommet der det ikke er tiltenkt at man oppholder seg, kan ha mindre lys.

• Krav om parkeringsplass i byggteknisk forskrift tas bort, men krav om tilstrekkelig antall parkeringsplasser for forflytningshemmede der det er stilt krav om parkering i plan- og bygningsloven, beholdes.

Les også: – Slik kan planprosessene forbedres

I følge Sanner er målet at forslagene kan gjøre alle nye leiligheter opptil 100.000 kroner billigere å bygge, mens leiligheter under 50 kvadratmeter kan få en kostnadsreduksjon på opptil ca. 130.000 kroner.

De nye reglene skal etter planen gjelde fra 1. juli 2017.

Inger-Johanne Lund er partner og Kittil Eriksrud Bergan er senioradvokat, begge jobber i Advokatfirmaet Haavind AS

 

Powered by Labrador CMS