HALVÅR: Konsernsjef Amund Tøftum melder om høy aktivitet i konsernet.

AF Gruppens omsetning er jevnt med fjoråret, resultatet er lavere

Omsetningen i første halvår endte på drøyt 15,2 milliarder kroner, litt høyere enn fjorårets 15,1. Resultat før skatt i samme periode ble mer enn halvert til 305 millioner.

Publisert

AF Gruppen omsatte for 7,8 milliarder kroner i andre kvartal (8,3), resultatet før skatt ble 292 millioner (426) som gir en resultatmargin på 3,7 prosent (5,1). I første halvår klokket omsetningen inn på 15,2 milliarder (15,1) og med et resultat før skatt på 305 millioner (635) ifølge halvårsrapporten. Resultatmarginen endte på 2 prosent (4,2).

Ordreinngangen var 10,9 milliarder i Q2, og ordrereserven 45 milliarder (42) ved utgangen av kvartalet.

– Vi opprettholder et høyt aktivitetsnivå og har solid ordreinngang, spesielt innen anlegg. Det er også gledelig at vi leverer gode resultater innen anlegg, og energi og miljø. I virksomhetsområdet bygg leverer vi en solid marginforbedring fra første kvartal, sier konsernsjef Amund Tøftum.

Mye svakere på bolig

Virksomhetsområdet eiendom består av to operative enheter, AF Eiendom og LAB Eiendom, med lokal forankring i henholdsvis Stor-Oslo og Bergen-regionen. Tallene viser bråbrems der som hos mange andre leverandører.

Det ble nemlig inngått salgskontrakter på 16 (64) boliger i kvartalet, hvorav AFG sin andel er 7 (29). Hittil i år er det inngått salgskontrakter på 36 (121) boliger, hvorav AFs andel er 17 (54).

– Det var seks boligprosjekter under produksjon ved utgangen av kvartalet. Totalt antall enheter i produksjon er 885, hvorav vår andel er 410. Dette gir en salgsgrad i igangsatte prosjekter på 75 prosent, sier Tøftum.

Fem nye kontrakter

AF Anlegg hadde høy aktivitet og et godt resultat i kvartalet. Både Rentvannstunnel i Oslo og Bergtunnlar Lovö i Stockholm har høy produksjon og god drift. Vannbehandlingsanlegget på Huseby og kabeltunnel Sogn–Ulven i Oslo, E6 Storhove–Øyer og Mo i Rana lufthavn er i oppstartsfasen.

Bygg holder høy aktivitet med økt resultat og margin sammenlignet med samme kvartal i fjor. AF Bygg Østfold, Strøm Gundersen, Strøm Gundersen Vestfold og Haga & Berg har svært gode resultater i kvartalet, mens AF Håndverk og Åsane Byggmesterforretning leverer gode resultater.

– Bygg har hatt en betydelig ordreinngang og det er børsmeldt fem kontrakter dette kvartalet, melder konsernet.

Betonmast har et resultat under forventning i kvartalet, med forbedret lønnsomhet sammenlignet med samme kvartal i fjor. Det er stor variasjon i resultatene til enhetene. Betonmast Trøndelag, Romerike, Røsand og Asker og Bærum leverer gode resultater i kvartalet.

Sverige leverer samlet sett et positivt resultat i Q2, men det spriker fortsatt mye mellom de beste og svakeste prestasjonene.

Kontantstrøm fra driften ble 227 millioner (619) i Q2. For første halvår er tallene 203 millioner (1,2 milliarder). Resultat per aksje ble 1,72 kroner (2,67) i Q2 og 1,69 (4,07) i første halvår.

Powered by Labrador CMS