7.500 KVM: Teknologisenter på Bømlo blir på 7.500 kvadratmeter, og har en prislapp på ca. 200 millioner kroner.
7.500 KVM: Teknologisenter på Bømlo blir på 7.500 kvadratmeter, og har en prislapp på ca. 200 millioner kroner.

200 største: Siva har eiendom for 4 milliarder. Vokser gjennom bygging av innovasjonssentre (+)

Siva har nylig oppført et innovasjonssenter i Oppdal. Nå skal de bygge et teknologisenter på Bømlo.

Publisert Sist oppdatert

Siva – Selskapet for industrivekst SF – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg. Da Estate Nyheter i fjor høst publiserte listen over Norges 200 største eiendomsselskaper, var Siva gjennom datterselskapet Siva Eiendom Holding AS på 78. plass med en leieinntekter på 171 millioner og en portefølje på 284.000 kvadratmeter. Sivas eiendomsmasse har en anslått verdi på omtrent 4.000 millioner kroner.

NORGES HØYESTE INNENDØRS KLATREVEGG: Oppdal Innovasjonssenter rommer kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og en klatrehall formet som et fjell.
NORGES HØYESTE INNENDØRS KLATREVEGG: Oppdal Innovasjonssenter rommer kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og en klatrehall formet som et fjell.

– Vi har investert i eiendom over hele Norge i over 50 år med formål om å legge til rette for industri og lønnsom næringsutvikling. Fra de første industrivekstanleggene på 60- og 70-tallet og frem til dagens investeringer for fremtidsrettet industri, industrielle og kunnskapsbaserte innovasjons- og testsenter har vi investert på mer enn 70 steder i hele Norge, sier Ove Rød Henriksen, finansdirektør i Siva. Nå har Siva fullført byggingen av det nye innovasjonssenteret i Oppdal. Næringshagen har vært initiativtakeren og pådriveren for å få på plass dette senteret, som har et bruttoraeal på 5.500 kvadratmeter fordelt på 4 etasjer samt en mesaninetasje i takkonstruksjon. Oppdal Innovasjonssenter rommer kontorlokaler, butikklokaler, treningssenter, kafe/restaurant og en klatrehall formet som et fjell med Norges høyeste innendørs klatrevegg. Blant leietakerne finner vi både nytt og etablert næringsliv, som NTNU Campus og Nasjonalparken Næringshage som tilbyr Coworking space/ leie av kontorplass. Byggeprosjektet hadde en kostnad på 140 millioner kroner. Nå er Siva også i gang med byggingen av et teknologisenter på Bømlo. I tillegg til å stå som byggherre skal selskapet eie 66 prosent av teknologisenteret.

– Vi har hatt en dialog med Unitech siden 2019, og gjennomførte i fjor en pris- og designkonkurranse, som endte med at vi valgte Veidekke sammen med Holon arkitektur og Multiconsult, sier Kristian Strømmen, investeringssjef eiendom i Siva.

Han forteller at statsforetaket har bygget ca. 15 innovasjonssenter opp gjennom årene, deriblant Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark og Siva Innovasjonssenter Tromsø. Flere av disse er utviklet i tett samarbeid med andre eiendomsselskap,

– Vi samler ulike aktører fra ulike bransjer, slik at de kan samhandle og utvikle seg. På denne måten skal vi tilrettelegge for fremtidens industri, sier Strømmen. Teknologisenter på Rubbestadneset i Bømlo er basert på avtaler mellom Unitech Energy Group, Vestland fylkeskommune, Veidekke og Siva. Bernt Hellesøe – teknologisjef, styreformann og Unitechs Energy Groups grunnlegger – var initiativtager til senteret.

Unitech Energy Group eier den resterende delen (34 prosent) av bygget, som blir på 7.500 kvadratmeter. Det skal stå ferdig i 2022, og har en prislapp på ca. 200 millioner kroner.

Unitech Energy Group er en viktig del av den sterke industriklyngen i Sunnhordaland, og får nå samlet egen kjernevirksomhet. Samtidig kan de tilby areal til den yrkesfaglige delen av Bømlo videregående skole og katapult-senteret Sustainable Energy.

Bygget Teknologisenteret anses som strategisk viktig også på nasjonalt nivå, og vil bli en arena for læring, problemløsning og teknologiutvikling for havbasert industri. Sunnhordaland har lange tradisjoner for industri og havbasert næring.

Powered by Labrador CMS