VIL FJERNE BARRIERENE: Eierne vil fjerne barrierene, sikre gode byrom, innpasse boliger og sikre utadrettet virksomhet. (Foto: Oslo Areal)
VIL FJERNE BARRIERENE: Eierne vil fjerne barrierene, sikre gode byrom, innpasse boliger og sikre utadrettet virksomhet. (Foto: Oslo Areal)

Vil tredoble Galleri Oslo

Eierne av Galleri Oslo har en forventning om å øke bruksarealet fra 40.000 til minimum 120.000 kvadratmeter. Det er også «ønskelig å gå i høyden».

Publisert Sist oppdatert

I september skrev Estate Nyheter at eierne vurderer om Galleri Oslo kan rives. De tre største eierne – Oslo Areal, Linstow og Akershus fylkeskommune – skal gjennomføre et parallelloppdrag for å finne frem til en best mulig løsning for eiendommen. I programkomiteen sitter urbanisten Øystein Grønning og tidligere OBOS-sjef Martin Mæland.

Nå har Oslo Areal og Martin Mæland hatt planforhåndskonferanse med Plan- og bygningsetaten (PBE) om eiendommen. Av referatet fra konferansen fremgår det at eierne «har en forventning om en økning i utnyttelse fra dagens 40.000 kvm til minimum 120.000 kva BRA (lyse arealer)». Det påpekes også at det er «ønskelig å gå i høyden».

– Det opplyses at gjenbruk av bygningsmassen i liten grad vurderes, grunnet setningsskader særlig på østre del, men gjenbruk av materialer vurderes. Dagens Telenorbygg (4.000 kvm) på eiendommens nordøstre del kan reduseres til et anlegg på 200 kvm og også plasseres andre steder, fremgår det av referatet.

Der fremgår det også at forslagsstiller ønsker å etablere ny bærekraftig bebyggelse.

– Utadrettet virksomhet på bakkeplan

– Forslagsstillers kriterier for bærekraft omfatter miljø, sosialt og økonomisk. Det er ønske om å fjerne barrierene, sikre gode byrom, innpasse boliger og sikre utadrettet virksomhet på bakkeplan mot tilstøtende gater og byrom, uttalte forslagsstiller i planforhåndskonferansen.

Prosjektet skal kunne realiseres uavhengig av om bussterminalen blir flyttet til Oslo S eller ikke. Prosjektet skal heller ikke være avhengig av om Nylandsveien legges om eller om Akerselva gjenåpnes.

I sin foreløpige tilbakemelding uttalte PBE blant annet at det er god tilnærming å utrede hva prosjektet kan tilføre sentrum.

– Dette vil kunne synliggjøre hva det unike potensialet i denne eiendommen er – ikke bare for området, men for hele byen, uttalte etaten.

PBE påpekte også at «en økning i utnyttelses i den størrelsesgraden som er foreslått, antas å overskride gjeldende føringer om høyder og utnyttelse i kommuneplanen, og vil medføre høy reguleringsrisiko».