TIDSMESSIGE LOKALER: Grunneierne ønsker å tilrettelegge for gode og tidsmessige næringslokaler ved siden av Petter Stordalen-hotellet The Hub.
TIDSMESSIGE LOKALER: Grunneierne ønsker å tilrettelegge for gode og tidsmessige næringslokaler ved siden av Petter Stordalen-hotellet The Hub.

Vil bygge høyhus ved siden av The Hub i Oslo sentrum

Eiendomsspar og ANS Skippergaten 33 sonderer mulighetene for svært høy utnyttelse av de supersentralt beliggende eiendommene.

Publisert

– Grunneiere av eiendommene Skippergata 33 og Storgata 10 B ønsker å omregulere eiendommene for å tilrettelegge for gode, tidsmessige næringslokaler tilpasset dagens krav og standard, skriver A-lab i en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE), der det bestilles planforhåndskonferanse for eiendommene.

HANDEL OG BEVERTNING: Første etasje ut mot Skippergata er tenkt åpen med utadrettede funksjoner som handel og bevertning.
HANDEL OG BEVERTNING: Første etasje ut mot Skippergata er tenkt åpen med utadrettede funksjoner som handel og bevertning.

Eiendommene er i dag bebygget med eldre næringsbebyggelse med utgangspunkt i en reguleringsplan vedtatt i 1977.

– En ønsket målsetning i prosjektet er å revitalisere den i utgangspunktet naturlige ferdselsaksen øst-vest mellom Storgata og Biskop Gunnerus gate. En endring av gaterommet i Skippergata, og føringer for utadrettede funksjoner i første etasje mot gaten vil skape aktivitet i den naturlige aksen, og binde øst-vest sammen, skriver arkitektselskapet.

Foreslått bebyggelsen vil trappe seg ned mot verneverdig bebyggelse nord og syd i kvartalet, samt mot Storgata, og tar hensyn til solforhold, siktlinjer, fjernvirkning etc. i tråd med føringer fra områdeprogrammet for Oslo S.

Høyhusstrategien for Oslo åpner for at det kan vurderes bygg over 42 meter på Vaterland. I gjeldende kommuneplan er det satt en bestemmelsesgrense hvor det kan vurderes tillatt bygg med inntil 42 meter høyde.

– Denne bestemmelsesgrensen ligger i Skippergata, slik at kvartalet med Skippergata 33 og Storgata 10 er det eneste på Vaterland som ikke er innenfor denne sonen. Vi ønsker også å drøfte foreslåtte bygningshøyder sett opp mot eksisterende hotellbygg The Hub, heter det i henvendelsen til PBE.

Forslaget innebærer en utvidelse av gaterommet mot Skippergata «som gir en romslig, offentlig forplass mellom Skippergata 33 og The Hub». Dette grepet skal sikre «en betydelig forbedring av det som i dagens situasjon er et lite tiltalende gateløp med lite henvendelse mellom bygg og gate».

Første etasje ut mot Skippergata er tenkt åpen/transparent med utadrettede funksjoner som handel og bevertning.

– Det vil arbeides videre med tiltak for å sikre en god kontakt mellom bygg og gate, noe som etter vårt syn vil være med på å heve strøkets karakter betydelig. Utvidelsen av gaterommet gir plass til beplantning og møblering i tillegg til romslige samferdselsfunksjoner for hovedsakelig gående og syklende, skriver A-lab.

Foreslåtte bygningshøyder ligger på 55,5 meter som høyeste punkt, og med nedtrapping av bygningsvolumer blant annet ned til gesimshøyde på nabobygg mot Storgata.

Skippergata 33 eies av ANS Skippergaten 33, som har en rekke deltakere, mens eiendommene med adresse Storgaten eies av Eiendomsspar.

Powered by Labrador CMS