2,1 MÅL: Planområdet med adresse Nordbergveien 10 i Oslo nord er på 2,1 mål.
2,1 MÅL: Planområdet med adresse Nordbergveien 10 i Oslo nord er på 2,1 mål.

Vil bygge boliger på Tåsen

På vegne av Nordbergveien Boligutvikling AS har fagkyndig IN’BY sendt inn planforslag til offentlig ettersyn.

Publisert

– Hovedintensjonen i reguleringen er å følge opp Oslo kommunenes byutviklingsstrategi om å endre dagens arealbruk rundt utvalgte T-banestasjoner langs banenettet i Oslo. Hensikten er å øke antall boliger nær offentlig transport, skriver fagkyndig IN’BY i planforslaget, som snart skal legges ut på offentlig ettersyn.

Planområdet med adresse Nordbergveien 10 i Oslo nord er på 2,1 mål, og der ønsker Nordbergveien Boligutvikling AS å oppføre en bygningsmasse med 21 boenheter.

– Deler av planområdet omfattes av hensynsone H190 i kommuneplanen. Forslagstiller har hatt innledende møter med Statens vegvesen, som har akseptert at reguleringen kan gjennomføres selv om planområdet ligger i hensynsonen. Det er derfor tatt med bestemmelser som ivaretar avstand til tunnel, fremgår det av planforslaget.

Tåsen har god kollektivtilgjengelighet med Tåsen T-banestasjon og bussruter langs Ring 3 i retning Lysaker og Ryen / Simensbråten. Tåsenkrysset er endestasjon for buss mot sentrum.

– Tåsen som sted egner seg derfor i utgangspunktet for en vurdering av høyere arealutnyttelse da området har tilgang på buss, T-banelinje og senterfunksjoner samt et overordnet sykkelveinett. Planområdet har også umiddelbar nærhet til Tåsen skole, Tåsen senter og et større friområde nord for planområdet.

Fagkyndig påpeker også at planområdet har en sentral plassering rundt området Darre Jensens plass, som er omgitt av en blandet bebyggelsesstruktur med større bebyggelse med ulike formål og byggehøyder.

– Planområdet og ny bebyggelse skal bidra til å styrke Darre Jensens Plass, gi kvaliteter til det offentlige rom og vise en god overgang til småhusbebyggelse i nord.

Ifølge årsregnskapet for 2020 eies Nordbergveien Boligutvikling AS av Stolt Utvikling AS (70%, Petter Rønes og Roar Henden) og Hen Holding AS (30%, Per Henden).

Powered by Labrador CMS