Aktuelt:

VARSLER: Pseudonymet Testa Testesson leter opp ulovlige utleieforhold og rapporterer dette til Plan- og bygningsetaten i Bærum.
VARSLER: Pseudonymet Testa Testesson leter opp ulovlige utleieforhold og rapporterer dette til Plan- og bygningsetaten i Bærum.

Anonym tipser jager utleiere i Bærum

Teppebomber Plan- og bygningsetaten i Bærum med tips om ulovlige utleieforhold.

Publisert

Estate Nyheter har tidligere omtalt at pseudonymet "Tekna Gullhav" står bak en rekke tips om ulovlig utleie til Plan- og bygningsetaten i Oslo. Vedkommende sjekker om annonsen på Finn.no stemmer overens med godkjente tegninger hos Plan- og bygningsetaten og melder fra om mulige ulovligheter.

Derfra og ut er det opp til Plan- og bygningsetaten om de påstått ulovlige utleieforholdene skal forfølges videre.

Stort nedslagsfelt

Nå har også Bærum fått sin variant av en ulovlighetstipser, som aktivt sørger for å rapportere mulige ulovlige utleieforhold til bygningsetaten i kommunen. Bærums-varianten kaller seg selv Testa Testesson, og i likhet med sin fetter Tekna Gullhav skjer rapporteringen gjennom systematisk sjekk av Finn.no-annonser - opp mot kommunens bygningsarkiver.

Nylig sendte Testa Testesson inn en samlemail hvor det meldes inn tre mulige ulovlighetssaker angående utleie. E-posten er ledsaget av lenker til Finn.no-annonser, samt henvisning til arkivsaker på de konkrete eiendommene. Eiendommene ligger henholdsvis på Vøyenenga, i Sandvika og på Høvik, og er dermed godt spredt geografisk.

I det ene tilfellet viser tipseren til at hjemmelshaver leier ut et frittstående anneks, som er relativt nyoppført.

- Når det gjelder denne eiendommen så er det klart og tydelig oppgitt i søknaden og siste tegninger for nyoppføring av annekset at det ikke skal brukes til " Bygget skal ikke benyttes til varig opphold", innleder tipseren, og føyer til:

- Allikevel har nå eier lagt ut annekset/uthuset til utleie og i annonsen lagt ved de første tegningene som ikke ble godkjent av Bærum Kommune.

- Mangler brukstillatelse

I det andre tilfellet viser Testa Testesson til en huseier som har annonsert deler av en bolig for utleie på Finn.no, og påpeker at arealet i et nytt tilbygg ikke er godkjent til varig opphold.

- Eier av eiendommen har ikke søkt om midlertidig brukstillatelse og heller ikke sendt inn utfyllende dokumenter for komplettering av saken, heter det i varselet til kommunen.

Det siste eksempelet tar for seg utleie av en kjeller. Her slår tipseren fast at hjemmelshaver har sendt inn søknad og fått ferdigattest på byggesaken. Men med bakgrunn i bildene i annonsen, er tipseren i tvil om at kjellerleiligheten har store nok vinduer til at de er godkjent som rømningsveier.

- Her har eier sendt inn søknad og fått ferdigattest på byggesaken. Hvordan det er mulig skjønner ikke jeg, på noen av rommene er vinduene plassert altfor høyt opp på veggen og i en størrelse som man ikke kan mene skal kunne brukes som rømningsvei, poengteres det.

I skrivende stund er én av annonsene fjernet fra Finn.no, den andre er markert med «Utleid», mens den siste leiligheten står ledig.

Det er per dato ikke journalført i postlistene at bygningsetaten i Bærum har gjort henvendelser til de aktuelle hjemmelshaverne.

Powered by Labrador CMS