KJØPTE FOR 1,2 MILLIARDER: Tristan Capital Partners bladde opp 1,2 milliarder kroner for Helsfyr Atrium i 2018.
KJØPTE FOR 1,2 MILLIARDER: Tristan Capital Partners bladde opp 1,2 milliarder kroner for Helsfyr Atrium i 2018.

Vil bygge 70 boliger ved Vålerengas hjemmebane. Etter 8 måneder har de fremdeles ikke fått saksbehandler

Tristan Capital Partners ønsker å bygge boliger og utadrettede arealer på en parkeringsplass mellom Helsfyr Atrium og Intility Arena, men så langt har det blitt lite fremdrift.

Publisert

I mai skrev Estate Nyheter at Tristan Capital Partners ønsker å bygge ca. 70 boliger på en parkeringsplass mellom Helsfyr Atrium og Intility Arena, som er hjemmebanen til Vålerenga Fotball. Det europeiske investeringsselskapet bladde opp 1,2 milliarder kroner for Helsfyr Atrium i 2018, og nå ser de muligheter for å bygge boliger «med gode uteoppholdsarealer på bakkeplan og takterrasser, publikumsrettet aktivitet i grunnplan, byrom med kvalitet, blågrønne strukturer og ikke minst god mobilitet og gangbarhet gjennom området».

LINK Arkitektur bestilte oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) den 7. mai 2021, men har ennå ikke fått innkalling til et slikt møte. I et brev til etaten ber arkitektselskapet om en uttalelse vedrørende fremdriften i de innsendte planene.

– Vi har til dags dato ikke mottatt en tilbakemelding på forespørsel om et oppstartsmøte med PBE, og heller ikke fått tildelt en saksbehandler. Det har gått uforholdsmessig lang tid med ca. 7 måneder, skriver LINK i brevet.

Arkitektselskapet viser til at etaten har et mål om å gi sin område- og prosessavklaring innen 8 uker. Etter dette skal de avtale et oppstartsmøte. 


– Vi opplever at dette ikke nås i denne saken, og at det er svært uheldig at prosjektets videre utvikling og kontinuitet er avbrutt over så lang tid. Vår forståelse er at PBE har gitt seg selv relativt vide rammer når det settes mål om å holde område- og prosessavklaring innen 8 etter bestilling av oppstartsmøte. Vi er innforstått med at det er mange saker, og at dels komplekse problemstillinger kan kreve noe tid, men vi mener at tidsbruken fra bestilling av oppstartsmøte den 07.05.2021 og frem til dags dato ikke har noe med kompleksitet å gjøre, heter det i brevet.

LINK påpeker at de – tross i gjentatte purringer – ikke har mottatt saksbehandler, vel et halvt år etter bestilling av oppstartsmøte.

– Det oppfordres innstendig at etaten må tildele LINK en saksbehandler for Innspurten 15 - Valle Torg, samt å påse snarlig gjennomføring av oppstartsmøte.

Avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE sier det er riktig at de har som mål å behandle bestilling av oppstartsmøter på innsendte planer innen 8 uker.

– I 2021 hadde etaten en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 30 uker i slike saker. I denne saken har det dessverre også tatt mye lengre tid enn ønsket, da vi har måttet prioritere saksbehandling av byggesaker og mange andre planforslag som skulle til offentlig ettersyn og sendes til politisk behandling, sier Vaa Bermann. PBE planlegger for at denne oppstartsmøtebestillingen for Innspurten 15 – Valle Torg – skal få tildelt saksbehandler i løpet av noen uker.

Powered by Labrador CMS