Bolig:

GOD UTVIKLING: – Vi har bevisst satset på høy kvalitet i prosjektet for å bidra til en god utvikling av området, prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

Bonum og Tvenge nærmer seg opp mot 258 boliger på Økern

Lund+Slaatto Arkitekter har sendt inn planforslaget til offentlig ettersyn. Dette kan fort bli de første boligene som bygges på Økern.

Publisert

I august 2019 inngikk Torstein Tvenge-selskapet Fram Eiendomsinvest AS og Bonum AS et samarbeid om kvartalsutvikling på Økern i Oslo. Året etter bestilte Lund+Slaatto Arkitekter oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for prosjektet, som omfatter eiendommene Økern Torgvei 1 og Økernveien 148-150.

I henvendelsen til PBE ble det skissert 245 boliger og 2.482 kvadratmeter næring. I planforslaget som snart skal ut til offentlig ettersyn, er antall boliger økt til 258 enheter, mens maksimalt tillatt bruksareal næring er oppgitt til 2.700 kvadratmeter.

– Etter tilbakemeldinger fra PBE om hva som er viktige premissgivere for utviklingen, har vi sett muligheten for å øke utnyttelsen noe, så får vi se hvordan dette vurderes, sier prosjektleder Bjørn Wikan i Bonum.

Det er ennå ikke tatt stilling til hva slags type næring som skal inn i byggene, men Wikan påpeker at det er lagt opp til et bredt næringsmål for å holde mulighetene åpne. Økern skal transformeres til et område med urbane kvaliteter, og prosjektet til Fram og Bonum kan fort bli de første boligene som bygges der.

– Vi ser det som en interessant situasjon at vi kanskje skal starte dette ballet. Vi har bevisst satset på høy kvalitet i prosjektet for å bidra til en god utvikling av området, sier Wikan.

Av planforslaget fremgår det at foreslått bebyggelse er på 7-9 etasjer, og at utadrettet virksomhet planlegges i første etasje mot gatene rundt.

PBE er positiv til planforslaget, men mener det må sikres lavere byggehøyder nærmest gravhaugene i Økernparken samt at utforming av gater tilliggende utbyggingstomten er i tråd med den kommunale «Teknisk forprosjekt for Stor-Økern». Etaten fremmer eget alternativ som ivaretar dette, i tillegg til sikring av alle registrerte trær i tilliggende turdrag. Etaten utvider planområdet i sitt alternativ for å ivareta gang- og sykkelforbindelser til området rundt.

Powered by Labrador CMS