STASJONSNÆRT: Det er kun 280 og 320 m til dagens T-banestasjoner på Steinerud og Frøen.
STASJONSNÆRT: Det er kun 280 og 320 m til dagens T-banestasjoner på Steinerud og Frøen.

KLP vil skape et attraktivt boligområde sentralt i Oslo vest

Planprosessen for boligprosjektet har pågått siden 2012. Nå håper KLP Eiendom på et positivt vedtak, som vil gi 136 nye boliger.

Publisert

– Det er særdeles høye kvaliteter på eiendommen, men disse er lite/dårlig utnyttet og lite tilgjengelig. I så måte har området et stort uutnyttet potensial som nå kan realiseres. Det er enkle grep som skal til, skriver HRTB Arkitekter i det komplette planforslaget for det 21,4 mål store planområdet Slemdalsveien 35-37 på Frøen i Oslo.

Planen er å rive den massiv kontorbebyggelsen, og fjerne visuelle og funksjonelle barrierer. Hafslundbygget bevares og skal være et identitetsbærende element i nabolaget. Prosjektet etablerer en stor og effektiv barnehage i den verneverdige bebyggelsen. 


KLP Eiendom ønsker å bygge 136 boliger i området, hvorav ca. 16 rekkehus. Resten er leiligheter. Bruksareal bolig er oppgitt til 14.800 kvadratmeter.

– Eiendommen er en av svært få i området som kan gi rom for relativt mange boliger, uten inngrep i eller sanering av eksisterende boligbebyggelse. Planens formål er å fastsette endelig plassering for nybygg og rammer for eksisterende og nye bygninger innenfor eiendommen. Hensikten med planen er å skape et attraktivt boligområde med varierte boligtype, høy bokvalitet i grønne omgivelser og kort gangavstand til to T-banestasjoner, fremgår det av planforslaget.

Planområdet er avsatt som prioritert stasjonsnært utviklingsområde. Med det vurderer tiltakshaver og fagkyndig at tomten har «et særlig utviklingspotensial og handlingsrom som er viktig å utnytte med bærekraftig fortetting, og høyere utnyttelse skal vurderes».

Det er kun 280 og 320 m til dagens T-banestasjoner på Steinerud og Frøen. Innen ca. 500 m ligger Blindern T- banestasjon, Vindern skole, flere barnehager og Tørteberg kunstgress/Friggfeltet. Innen ca. 500-1.100 m ligger Majorstuen sentrum, Universitetet i Oslo / Blindern og Frognerparken / Frognerbadet / Frogner Stadion.

– Nærheten til Majorstuen som et av dagens viktigste trafikale knutepunkt i byen, gjør det lett å reise grønt til hele Oslo fra Slemdalsveien 35-37, påpeker arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS