VÆRUTSATT: – Beliggenheten rett ved fjorden gjør bebyggelsen, og særlig balkongene, meget værutsatt, skriver sameiets konsulent.
VÆRUTSATT: – Beliggenheten rett ved fjorden gjør bebyggelsen, og særlig balkongene, meget værutsatt, skriver sameiets konsulent.

Ytterst på Sørenga: Surt om vinteren og bråk om sommeren. Får ikke glasse inn balkongene

Plan- og bygningsetaten mener bygningens fjern- og nærvirkning oppleves som mer massiv med innglassede balkonger. Nå ligger saken hos Statsforvalteren.

Publisert

På vegne av Sørenga 5 sameie har TM Byggtek søkt om tillatelse til innglassing av balkonger. Bygget ligger ytterst på Sørenga mot fjorden uten annen bebyggelse foran.

– Denne beliggenheten, rett ved fjorden, gjør bebyggelsen og særlig balkongene meget værutsatt. Dette medfører at balkongene har en begrenset bruksmulighet. Bebyggelsen ligger i tillegg i direkte kontakt med offentlige arealer på Sørenga sjøbad som samler mye folk i sommerhalvåret, med funksjoner som park og strand, skrev TM Byggtek i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Støynivået kan være svært høyt og oppleves som sjenerende for beboere. Sjøbadet benyttes hele døgnet i sommerhalvåret. De private utearealene er henvendt mot sjøen og er spesielt utsatt. Innglassing av balkonger vil kunne gi en god skjerming for vær og vind, samt støy fra området, heter det i henvendelsen.

Søknaden ble imidlertid avslått av PBE. I avslaget påpekte etaten at selv om glass er delvis gjennomsiktig, er det også et synlig materiale som oppleves å lukke bygningens inntrukne rom, i samme grad som vinduer gjør med innvendig oppholdsrom.

– Boligblokken er allerede et stort volum plassert som en tydelig og synlig form i landskapet. Utfylling av eksisterende fasadedybde vil ikke ivareta overgangene til nærliggende bebyggelse. Etter tiltaket vil bygningens fjern- og nærvirkning oppleves som mer massiv, dominerende og mindre tilpasset eksisterende bebyggelsesstruktur og landskap, skrev PBE.

Avslaget er påklaget av TM Byggtek, som er uenig i konklusjonen til PBE om at tiltaket ikke har gode visuelle kvaliteter. I klagen utdyper selskapet konsekvensene for beboerne i området.

– Populariteten til sjøbadet illustreres godt av bildene i media og reportasjer fra TV som viser hvor tettpakket med folk det kan være på sjøbadet – og over tid er høy musikk og aktivitet rett utenfor «sturdøra» en belastning. Kommunens vektere gjør så godt de kan, men erfaringen viser at med så store folkemengder er det ikke mulig å begrense aktivitetsnivå i tilstrekkelig grad. I tillegg til aktivitetene på dagtid er det i sommerhalvåret også ofte gjester på sjøbadet kveld- og nattestid – noe som i tillegg gjør det vanskelig med ro om kvelden og problemer med nattesøvn, skriver TM Byggtek.

Saken er nå til behandling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Powered by Labrador CMS