Aktuelt:

ÅPEN DEBATT: F.v. Hedda Ulvness, Tone Tellevik Dahl, Henrik Taubøll, Ingebjørg Foss Daae og Kine Morud Aarum under Arendalsuka i dag.

- Vi vil alle kunne tjene mer på å dele mer

Nettverket Kvinner i Eiendom mener eiendomsbransjen har blitt mer åpen de siste årene, men mener det er mer å gå på.

Publisert

Arendalsuka løper i disse dager av stabelen, og i dag inviterte KINE (Kvinner i Eiendom) til sin første debatt for å diskutere eiendomsbransjens utvikling fra en lukket til åpen bransje.

Debatten ble ledet av Hedda Ulvness, medgrunder av KINE-nettverket og administrerende direktør i Eie Eiendomsmegling. Panelet bestod av Tone Tellevik Dahl (administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom), Henrik Taubøll (Advokatfirmaet Haavind, Proptech Norway), Ingebjørg Foss Daae (Consigli) og Kine Morud Aarum (medgrunder KINE, markedssjef Clemens Eiendom).

- Sterk delingskultur i Norden

- Bransjen beveger seg over i en mer åpen retning. I arbeidet med både Ung i Næringseiendom og Proptech Norway har målet vært å tilrettelegge for dialog på tvers av selskaper. Man kan konkurrere på eiendommer og konsepter, men det finnes også mye man kan samarbeide om; som for eksempel teknologi, sier Taubøll.

FULLT HUS: Under debatten til Kvinner i Eiendom.

- Etter å ha jobbet internasjonalt merker man at delingskulturen er sterkere i Norden, selv om mange mener det er en lukket bransje. Men vi er mye mer åpne enn gårdeiere for eksempel i Tyskland, hvor man må signere en non-disclosure-agreement for å få komme på besøk, la Taubøll til.

Han ble også utfordret på advokatbransjen i sammenligning med eiendomsbransjen, og bekreftet at hans egen bransje «definitivt» har mye å gå på når det gjelder åpenhet.

Ingebjørg Foss Daae i Consigli har etter mange år - hvor alle har jobbet med teknologiinnovasjon "alene" - erfart at dette ikke er lønnsomt. Hun opplever at vi nå en veldig åpen og delingsvillig eiendomsbransje.

- Eiendomsnæringen har stilt med data og kunnskap så vi kan bygge kunstig intelligens og prosjektere fremtidens bygg. Vi har møtt stor åpenhet og nysgjerrighet og en kultur som gir strålende grunnlag for læring og innovasjon- noe jeg tror er helt unikt her i Norge, sier Daae.

Hun fortsetter slik:

- Å utvikle teknologi krever en helt annen setup enn et eiendomsselskap - både når det gjelder organisering, ressurser og ledelse. Dessuten er kostnadene ved å utvikle og vedlikeholde software og hardware såpass høye, at det sjeldent vil lønne seg for et selskap å kun utvikle til eget bruk.

- Kan vise mer sårbarhet

Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom vil også peke på utviklingen som har vært.

- Som bransjeforening opplever vi stor vilje til å dele erfaringer og innsikt, slik at vi kan drive bransjeutvikling og utvikle politikk som vi legger frem for myndighetene til det beste for hele bransjen, sier hun.

- Bransjen har blitt mer åpen de siste årene, men kan fortsatt tørre å vise mer sårbarhet når man skal eksemplifisere utfordringer. Politikerne vil gjerne ha konkrete eksempler, ikke bare generelle erfaringer fra bransjen.

- I de krisetidene vi har vært igjennom og står i med pandemi og krig, så har viljen til å være åpen vært avgjørende for at vi har fått på plass viktige ordninger som blant annet kompensasjonsstøtten under korona. Men når det gjelder den største krisen av alle, nemlig klimakrisen - vil vi alle kunne tjene mer på å dele mer, sier Tellevik Dahl.

Kine Morud Aarum, medgrunder KINE-nettverket og markedssjef Clemens Eiendom, har jobbet mye med å tilrettelegge for økt deling i deres prosjekter og i nettverket.

- Ved å møtes fysisk i et nettverk opparbeider vi tillit blant medlemmene. Erfaringen er så langt at mange KINE-medlemmer har fått nye bekjentskap og funnet nye samarbeidsformer. Selv har jeg gjennom nettverket fått en mentor, sier hun.

- Ung i Næringseiendom, PropTech Norway har vært en suksess. Vi ser også at KINE-nettverket har møtt stor etterspørsel. Dette mener jeg er tegn på at bransjen selv også ønsker å dele mer og være mer åpen.

Aarum avslutter på denne måten:

- I Clemens Eiendom har vi en partnerstrategi hvor vi aktivt ønsker å inngå partnerskap på våre prosjekter. I dag jobber vi blant med et prosjekt i Svolvær med Miliarium Bolig. Gjennom en partnerstrategi lærer vi mye av hverandre og løfter prosjekter. Felles verdier og mål er viktige elementer for å lykkes i et partnerskap.

Powered by Labrador CMS