Aktuelt/Magasin:

TRO PÅ DEN NYE GENERASJONEN: Trond Riiber Knudsen er en av landets mest aktive engleinvestorer.

Norge kan ta en ledende posisjon i proptech

Engleinvestor Trond Riiber Knudsen mener at det fine med eiendomsbransjen er at det trengs innovasjon overalt.

Publisert

Trond Riiber Knudsen er en av landets mest aktive engleinvestorer. Han er mentor og investor i rundt 60 teknologibedrifter i tidligfasen. Riiber Knudsen er styremedlem i Laerdal Medical, Opera Software og NoA/The North Alliance. Tidligere har han jobbet 25 år i McKinsey og var senior partner og global leder for Marketing & Sales Practice.

– Jeg bestemte meg for å slutte i McKinsey da jeg oppdaget en ny generasjon gründere, hvor alle de dyktigste i sin generasjon valgte å starte egne selskaper, fremfor å gå til McKinsey, Equinor og Goldman Sachs – det var nytt, påpeker Riiber Knudsen, og trekker frem Karl Alveng Munthe-Kaas og Kolonial (nå Oda).

VEKSTSELSKAPER: Trond Riiber Knudsen er styremedlem i Laerdal Medical, Opera Software og NoA/The North Alliance.

– Dette var spennende og mer morsomt for meg etter 25 år som konsulent. Nå kunne jeg jobbe tett med de nye gründerne, og lage gode vekstselskaper. Ikke minst var dette en fase hvor vi hadde hatt oljeprisfall i Norge. Vi måtte orientere oss, klimapolitikken ble viktigere og jeg var av den oppfatningen at Norge måtte ta et stort krafttak på nyskaping. De store statlige industrilokomotivene var ikke nok for å bringe oss dit, vi måtte opp med en ny generasjon selskaper, fremhever han.

Det var ikke mulig å satse på alle felt, derfor tok Riiber Knudsen utgangspunktet i noen områder/industrier hvor Norge hadde en god mulighet til å bli ledende i verden.

– Alt som har å gjøre med digitalisering av energi er åpenbart, der har vi gjort masse interessant. Men jeg fant også ut at innenfor proptech var det utrolig spennende å se at vi i Norge kunne ta en internasjonal ledende posisjon, sier han.

Riiber Knudsen påpeker at dette var en bransje han selv hadde bakgrunn fra gjennom ingeniørstudier og fra oppveksten.

Det er utgangspunktet for at jeg engasjerte meg i Spacemaker som første investor.

Trond Riiber Knudsen.

– Jeg så at eiendom, bygg og anlegg var en av de bransjene i verden som ikke hadde hatt produktivitetsforbedring på 30 år, og en av grunnene til det er manglende teknologi, og jeg tenkte – det her blir det spennende å se på. Derfor begynte jeg å engasjere meg i proptech, sier han entusiastisk. Etter hvert oppdaget investoren at Norge er tidlig ute med digitalisering rundt tilgjengelighet av kart, og av digitale byggedata i kommunene. Dette gjorde det mulig å lage digitale modeller i proptech, som man ikke kunne lage i andre land.

Spacemaker som første investor, for jeg så at de kunne utnytte at disse digitale dataene var tilgjengelig på en enkel måte for å lage digitale verktøy for utnyttelse av tomter, og det var ikke gjort av andre, forteller han. Deretter begynte Riiber Knudsen å jobbe med Otovo, solenergi på tak.

– De bruker samme type teknologi, tilgang til digitale kartdata/byggedata hvor du på detaljert basis vet vinklingen på tak, innstillingen på tak, hvor mye du vil genere av solenergi på ett sekund, forklarer investoren, og legger til at her er det store muligheter for å bygge ulike modeller i Norge, som etter hvert kan tas ut i verden.

– Det har vi gjort med Otovo, de er i syv land. Spacemaker har også vokst kraftig. Disse er viktige drivere, det er et åpenbart behov, men mangel på digitalisering har holdt sektoren tilbake. Norge er tidlig ute med digital tilgjengeliggjøring, og vi har dyktige mennesker som vil gjøre noe – dette er spennende. Jeg vil si at både Spacemaker og Otovo er to gode eksempler på å utnytte en digital tilgjengeliggjøring fra offentlig sektor, sier han.

Riiber Knudsen roser også de større selskapene i byggebransjen for sin åpenhet, og at flere av dem stiller opp som piloter, og tidlig tar initiativ.

Driver frem innovasjon

– Et annet selskap vi er stolte av, er Imerso. De har utviklet en løsning for scanning i byggeprosjekter under byggefasen, hvor du i prinsippet gjør kvalitetskontroll hver eneste dag mot byggetegningene og du får reelle avvik. Det har ikke vært gjort før globalt, sier han kry, og fremhever at Forskningsrådet ga selskapet 14 millioner kroner tidlig i prosjektet.

– Vi mener at i fremtiden vil det være krav til at bygg som skal ha full verdi i eiendomsmarkedet har en 3D-rendering av bygget. Denne teknologien blir standard i markedet. Statsbygg har vært tidlig ute og brukt deres løsninger på Campus Ås. På det tidspunktet var det et av de mest komplekse byggeprosjektene i Norge, konstaterer investoren, og fortsetter: – Det at de brukte Imerso, som hadde oppstart to år før, er en indikasjon på at offentlig selskaper som Statsbygg føler et ansvar for å være med på drive frem innovasjon. Imerso brukes i forbindelse med byggingen av Universitets sykehuset i Stavanger.

Riiber Knudsen opplever at økosystemet rundt proptech har utviklet seg voldsomt, og at mange av de store aktørene nå tar ansvar.

SPENNENDE OG MER MORSOMT: Trond Riiber Knudsen er mentor og investor i rundt 60 tidligfaseteknologibedrifter. Foto Elena Sellberg

– Norge var tidlig ute med BIM. Catenda er et selskap vi synes er spennende, og som vi har investert i sammen med Spring Capital, Are Traasdahl. De har en flott løsning for digital BIM. Det tror vi blir et viktig element i drift- og vedlikeholdsfasen av bygg. Det kommer mye innovasjon på toppen av BIM-en. Kanskje også knyttet opp mot 3D-rendering som Imerso kan bidra med. Det er et område vi synes er interessant, sier han og understreker at det er et stort skifte i etterspørselsmønsteret inn mot eiendomsbransjen.

I forkant

– Veldig ofte innenfor B2B-software er det grunn til å tro at Norge kan ligge i forkant. Kombinerer man det med at offentlig sektor tilgjengligjør digitale data på en god måte, da ligger det til rette for mye spennende. Derfor tror jeg at vi kan bli ledende på å lage markedsplassløsninger slik som Orbit i Norge. Det er nesten slik at du innenfor proptech kunne tillat deg å inkludere et selskap som Unacast, det går egentlig ut på å virkelig forstå bevegelsesmønsteret blant forbrukere knyttet opp med retailtrafikk. Store applikasjoner inn mot eiendom, sier han og trekker frem Speiz, som han er involvert igjennom Antler, som han har vært med å starte.

Antler er et Venture Capital-selskap som bygger og investerer i teknologi-startups over hele verden. Antler er bygget av et hovedsakelig norsk gründer-team med bakgrunn fra Harvard og større tech-investeringsselskaper i Europa, USA og Asia.

– Du har et nytt etterspørselsmønster eller sesongvariasjon. Retailere i dag tar for eksempel vare på resirkulerte klær, og det skaper nye behov for lager og logistikk, så det å gjøre lager som ikke er på markedet tilgjengelig, er betydningsfullt. Gjennom Speiz bruker man digitale verktøy for å møte en ny virkelighet innenfor tilbud og etterspørsel, sier Riiber Knudsen.

Ved hjelp av data, lar Speiz hver enkelt bedrift forstå sitt faktiske utvalg i markedet, sammenligne muligheter, samtidig som de fjerner hele papirmøllen og kommunikasjonsarbeidet forbundet med å leie areal.

– Plyo er et annet spennende selskap vi er engasjert i. De er et content managersystem, en ganske bred CMS for aktørene innenfor proptech, hvor de kan løse veldig mange av deres utfordringer, sier han.

Målsettingen til Plyo er at all informasjonsformidling, utforsking, valg og transaksjon i kjøpsprosessen skal kunne gjøres digitalt. Når hele kundereisen er tilgjengelig i én og samme plattform, åpnes det opp for en helt ny type innsikt som utbyggere og prosjekteiere ikke har tilgang til i dag ved bruk av separate løsninger.

Riiber Knudsen trekker også frem Dimension10, som ble kjøpt opp av den finske VR-pioneren Varjo.

Powered by Labrador CMS