SKAL IKKE LØNNE SEG: Trygve Slagsvold Vedum vil ha et så høyt nivå på skatten, at det ikke vil lønne seg å eie hytter og andre formuesobjekter i selskap til privat konsum.

Vedum solgte hytta til søsterens AS – nå risikerer hun monsterskatt

Noen måneder etter at finansminister Trygve Slagsvold Vedum solgte sin private hytte til søsterens aksjeselskap, varslet han høy skatt på formuesobjekter i selskaper som brukes til privat konsum.

Publisert

I 2015 kjøpte Trygve Slagsvold Vedum ei hytte i Trysilfjell hytteområde for 1,7 millioner kroner. Hytta har et areal på 53 kvadratmeter, mens den tilhørende tomten er på drøyt 1,1 mål.

I fjor solgte han eiendommen til Vedum Consulting AS for 2.675.000 kroner – altså med en gevinst på 975.000 kroner. Eierskiftet ble registrert i Statens Kartverk 3. desember samme år.

Vedum Consulting AS ble stiftet i november 2019, og eies av Vedums søster – Kjersti Ingeborg Slagsvold Vedum (51% av aksjene) – og Tobias Linné Elshøy (49%).

Ifølge hjemmesiden til selskapet er Vedum Consulting et rekrutterings- og bemanningsselskap som har fokus på helse- omsorgssektoren, samt rekruttering innen Life Sciences: Farmasøytisk industri, bioteknologi og medisinteknisk utstyr.

I mai i år varslet Regjeringen at Finansdepartementet hadde sendt på høring et forslag om særregler for å motvirke privat konsum i selskap. Forslaget er ment å redusere mulighetene for urettmessig gunstig beskatning, og forenkle bevisvurderingene for Skatteetaten.

– Dette forslaget er et viktig skritt på veien for å unngå ulovlig skattetilpasning, uttalte finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

I høringsbrevet påpeker Finansdepartementet at etter forslaget «anses en eier med bestemmende innflytelse i et aksjeselskap mv. eller ansvarlig selskap mv. som eier eller disponerer boligeiendom, fritidseiendom, båt, fly eller helikopter, for å ha hatt disposisjonsrett til formuesobjektet hele året.»

– Den skattepliktige fordelen som disposisjonsretten utgjør, fastsettes sjablongmessig. Sjablongene foreslås satt høyt, slik at det ikke vil lønne seg å eie formuesobjektene i selskap til privat konsum. I tillegg foreslås særregler ved overdragelse av nevnte formuesobjekter fra selskap til eier eller eiers nærstående, skriver Finansdepartementet.

Advokat Harald F. Strandenæs og advokatfullmekting Torstein Feldborg i Advokatfirmaet Strandenæs var raskt ute med å karakterisere dette som en monsterskatt.

– Ingen kommentar

Hvis disse reglene blir vedtatt, risikerer dermed Vedums søster å bli skattelagt sjablongmessig hvis hun bruker hytta privat.

Kjersti Slagsvold Vedum sier til Estate Nyheter at hytta er «kjøpt til markedspris på vanlig måte». På spørsmål om hun bruker hytta privat, svarer hun «ingen kommentar». Hun ønsker heller ikke å få tilsendt spørsmål på e-post for eventuelt å utdype svarene.

Lars Vangen, statssekretær i Finansdepartementet, skriver i en e-post til Estate Nyheter at Trygve Slagsvold Vedum solgte hytta i forbindelse med at han hadde kjøpt seg en ny hytte i Trysil.

– Hytta ble solgt til hans søster, som er eier av selskapet du nevner. Slagsvold Vedum har ikke noe tilknytning selv til selskapet, og han disponerer ikke hytta eller har disponert den etter salget, skriver Vangen.

Vedum Consulting AS hadde i fjor inntekter på 38,5 millioner kroner, og et overskudd før skatt på 1.021.848 kroner.

Powered by Labrador CMS