KRONIKK: James Stove Lorentzen.

– Vær trygg på at byrådet leverer

Dette skriver byråd James Stove Lorentzen i sitt tilsvar til kronikk av Rasmus Reinang.

Kronikkforfatteren er Oslos byråd for byutvikling, James Stove Lorentzen.

Daglig leder i OMA Rasmus Reinvang, skriver en kronikk 30.06.2024 i Estate om antall regulerte boliger i bystyret i år og han mener det er viktig at byrådet gir gode styringssignaler til utbyggere. Det er også vi opptatt av!

Det skal ikke være tvil om at byrådets mål er å regulere 3000 boligenheter i året.

Vi har regulert en rekke mindre prosjekter spredt over hele byen, noe som kommer boligkjøperne til gode. Folk vil bo over hele byen, og da er det viktig at vi ikke bare regulerer mange nye boliger på ett sted. Det er flere store utbyggingsprosjekter som ligger til behandling hos oss og som kommer til bystyret i løpet av høsten. I tillegg har byrådet avgitt fire saker som ligger til behandling i byutviklingsutvalget nå, så det kommer til å bli en svært aktiv høst.

Reinvang nevner at byrådets innstilling om reguleringssaken i Munkerudgrenda ble endret i bystyret. Bystyret endret denne i full forståelse med byrådet. Saken ble endret til det bedre etter samtaler mellom Høyre og Venstres representanter i bystyret og med utbygger, noe byrådet bidro til. Utbygger kom med endringer for å imøtekomme deler av Plan- og bygningsetatens kritikk, og vi klarte å omstille oss og få til boliger, noe som byen trenger.

For øyeblikket er det noen prosjekter som er noe forsinket, fordi vi ønsker å gjøre forbedringer i samarbeid med utbygger. Dette krever offentlig høringer, noe som har forsinket oss noen måneder, men som vi mener gjør prosjektene bedre. Det er viktig å bygge gode boliger og boligområder når vi vet at disse skal bli stående i mange år.

Byrådet er absolutt opptatt av å få på plass mange og gode boliger. Det er nettopp derfor vi har tatt oss litt ekstra tid til å gjøre endringer i prosjektene, slik at prosjektene blir gode. Fleksibilitet og forbedring er også en trygg styring mot flere regulerte boliger. Utbyggerne og OMA kan være trygge på at byrådet er sitt ansvar bevisst og at vi skal levere flere gode boligprosjekter framover.

Reinvang har rett i at det blir en spennende høst i bystyret!

Powered by Labrador CMS