OPTIMIST: Harald Hansen ser fremover.

Tror på comeback for nybygg

– Vi ser allerede en positiv tendens for nybygg i markedet, sier Harald Hansen.

Publisert

En av de viktigste driverne for nybyggsalget er utviklingen i bruktprisene. Når bruktprisene skyter i været, påvirker det både nybyggsalget og boligutviklingen.

– Akkurat nå er vi i et vendepunkt der prisene på bruktbolig utvikler seg kraftigere enn nybygg. Det pleier historisk å være en klar trigger for at også nybyggsalget øker. Vi ser allerede en positiv tendens for nybygg i markedet, sier Harald Hansen i en pressemelding.

Han er direktør for nybygg i DNB Eiendom.

De seneste to årene har nybyggsalget ligget på et historisk lavt nivå. Det har ført til at boligutviklingen har stoppet kraftig opp.

– Det har vært en vanskelig situasjon for alle aktørene som jobber med nybygg. Vi ser nå tegn til bedring, og dette forventer vil vi forsterke seg gjennom høsten og spesielt fra 2025. Det er helt nødvendig for å ta unna den høye etterspørselen etter boliger. Det bygges alt for lite og vi er egentlig på etterskudd for å fylle behovet som kommer både på kort sikt og lang sikt, påpeker han.

Prisene skal opp

Det er bred enighet om at etterspørselen etter boliger er og kommer til å forbli høy. Underskuddet av nye vil være en driver for at boligprisene kommer til å øke fremover. Nylig kom Norges Bank med sine anslag der de forventer at oppgangen i boligprisene fortsetter den nærmeste tiden, og justerte opp prisforventningene for 2024 til 3,3 prosent. I 2025 venter sentralbanken at boligprisene vil stige med 6,9 prosent, og i 2026 venter den boligprisvekst på 7,9 prosent.

- Vi forventer en flat utvikling på brukt resten av inneværende år med unntak av august, som trolig viser en sesongtypisk vekst. Vi forventer også at bruktbolig vil fortsette å overgå nybygg på prisutvikling hvis vi måler de mot hverandre, sier Hansen som mener alt tyder på at nybygg blir veldig attraktivt fremover. 

– Foruten en «prisrabatt» vil man ha utsikter til sterk boligprisvekst fremover. Det kan fort bli attraktivt å kjøpe nybygg under utvikling der man kan oppnå god prisutvikling mens boligen ferdigstilles, poengterer han.

Powered by Labrador CMS