Juss:

UNNGÅ FEILPRISING: Manglende bevissthet rundt kjøpesumsmekanismen kan resultere i «feilprising» av aksjene.
UNNGÅ FEILPRISING: Manglende bevissthet rundt kjøpesumsmekanismen kan resultere i «feilprising» av aksjene.

TransaksjonsABC – Del 7 – Kjøpesummen (+)

Kjøpesummen for aksjene i et selskap fastsettes normalt basert på en eiendomsverdi med tilhørende avregning/justering i tråd med meglerstandardens punkt 2.1. Dette punktet i meglerstandarden behandles nærmere i denne del 7 av TransaksjonsABC.

Publisert

Mens eiendomsverdien forhandles konkret, overlates kjøpesumsberegningen i mange tilfeller til meglerstandarden med utgangspunkt i selskapets balanse. Balanseposter reflekterer ikke nødvendigvis de reelle verdiene. Det er viktig å være klar over når det er behov for presiseringer og tilføyelser i meglerstandarden. Manglende bevissthet rundt kjøpesumsmekanismen kan resultere i «feilprising» av aksjene.

Generelt

Meglerstandardens punkt 2 bygger på kjøpesumsjustering hvor balansepostene det skal justeres for eksplisitt er inntatt. Kjøpesumsberegningen vil ofte langt på vei nøytralisere effekten av selskapsformen og sette kjøper i tilnærmet samme økonomiske stilling som ved direktesalg av eiendommen. Den av partene som ønsker andre poster hensyntatt må sørge for å innarbeide dette i kjøpekontrakten.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.