Aktuelt:

OMFATTENDE TILTALE: Den fengselsdømte eks-advokaten Amir Mirmotahari må til neste år møte som tiltalt i en ny og omfattende straffesak. (Foto: Heiko Junge / NTB)
OMFATTENDE TILTALE: Den fengselsdømte eks-advokaten Amir Mirmotahari må til neste år møte som tiltalt i en ny og omfattende straffesak. (Foto: Heiko Junge / NTB)

Tiltalt for fiktiv budgivning og lånebedrageri

Flere navngitte budgivere ble lurt til å betale mer for boligen som de kjøpte. Tiltalen omfatter også lånebedrageri. - Forholdet er samlet sett grovt, sier påtalemyndighetene.

Publisert

I 2019 ble eks-advokat Amir Mirmotahari dømt for å ha inngått avtaler om å drepe en tidligere klient og kidnappe et voldtektsoffer. Straffen ble ti års fengsel og inndragning av nærmere 750.000 kroner.

I august ble anken forkastet i Borgarting lagmannsrett. Straffen ble økt til 11 år i fengsel.

I mars neste år må Mirmotahari stille som tiltalt i en ny, omfattende straffesak. Tiltalen omfatter en rekke forhold, deriblant fiktiv budgivning. Etterforskningen har avdekket flere tilfeller av fiktiv budgivning, og i henhold til tiltalen skal Amir Mirmotahari ha medvirket til handlingen som prinsipal for eiendomsmeglingsvirksomheten i Advokatfirmaet Pharos AS.

Det ene tilfellet dreier seg om en leilighet i Platous gate på Grønland i Oslo. Her ble det lagt inn tre fiktive bud på henholdsvis 1.950.000 kroner, 2.010.000 og 2.030.000 som medførte at en uvitende budgiver måtte ut med ekstra kjøpesum. Handlingen ble utført i 2012.

- Handlingen medførte betydelig økonomisk tap eller fare for tap for [kjøperen], herunder tap ved betaling av for høy kjøpesum og kostnader ved økt lånebehov, heter det i tiltalen.

Det andre forholdet er fra 2016. Her ble budrunden på en leilighet i Valhallveien på Ekeberg økt med syv bud fra 2.550.000 kroner til 2.825.000 kroner gjennom fiktiv budgivning. Den endelige kjøperen måtte strekke sitt bud til 2,9 millioner kroner for å sikre seg boligen.

Det tredje forholdet hva fiktiv budgivning angår gjelder en bolig i Christian Michelsens gate på Grünerløkka. Her ble det lagt inn fiktive bud på 2.100.000 kroner, 2.200.000 kroner og 2.250.000 kroner, inntil den ble solgt for 2,3 millioner kroner til en annen budgiver.

Blant andre tiltalepunktene er også flere tilfeller av lånebedrageri. Dette skal ha skjedd ved at Amir Mirmotahari brukte en fiktiv arbeidsavtale som grunnlag for å lure en bank til å utbetale 2,5 millioner kroner i boliglån til en person. I den falske arbeidsavtalen stod det at personen var ansatt som advokat i advokatfirmaet til Mirmotahari med en angivelig årslønn på 675.000 kroner.

Det ble også uriktig opplyst at personen hadde 580.000 kroner i egenkapital innestående på klientkonto i advokatfirmaet. Dette forholdet er fra 2014. Lånebedrageriet ble utført mot Eidsberg Sparebank AS.

I perioden 2013-2014 skal Mirmotahari har forsøkt lånebedrageri mot DNB, Gjensidige AS, Danske Bank, Finans Broker og Sparebanken Øst. Forsøkene lyktes ikke fordi bankene valgte å avslå søknadene og/eller ikke realitetsbehandle disse.

- Forholdet er samlet sett grovt bl.a. fordi det gjelder gjentatte forsøk overfor flere banker, gjelder et betydelig lånebeløp og fordi Amir Mirmotahari benyttet sin bakgrunn som advokat, står det i tiltalen.

Av de øvrige tiltalepunktene er medvirkning til NAV-svindel, bruk av falske legeerklæringer, forsøk på skadeverk på et nystartet utested, uriktige verdivurderinger av eiendom og brudd på ligningsloven.

Powered by Labrador CMS