Utvikling:

KJØPTE AV CAPMAN: SiO kjøpt St. Olavs gate 23 av CapMan Real Estate i fjor.

Slik planlegges det nye studenthuset i Oslo sentrum

Studenthuset i St. Olavs gate 23 tenkt å romme servering, flerbrukssal, verksted, galleri, butikk, arbeidsrom, møterom og kontorer for studentforeninger.

Publisert Sist oppdatert

I juni i fjor ble det kjent at Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) hadde kjøpt St. Olavs gate 23 av CapMan Real Estate for å tilrettelegge for studentliv og møteplasser. På vegne av SiO har DARK Arkitekter nå bedt om et dialogmøte med Byantikvaren og Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med utviklingen av eiendommen. DARK Arkitekter skal sammen med Zinc interiørarkitekter, begge del av DARK Design Group, stå for utviklingen og rehabiliteringen av det nye studenthuset.

– Det er i nyere tid godkjent et byggeprosjekt på eiendommen, hvor Byantikvaren har uttalt seg i flere runder. Vi ser det derfor som formålstjenlig å inngå en dialog så tidlig som mulig for å redusere ressursbruk hos samtlige instanser, og sikre et godt så sluttresultat som mulig, skriver arkitektselskapet i henvendelsen til PBE.

Av den innsendte presentasjonen av skissert funksjonsplassering i bygget fremgår det at studenthuset er tenkt å romme servering (mat og drikke), flerbrukssal, verksted (lettere arbeider), galleri/butikk, arbeidsrom, møterom, kontorer for studentforeninger med mer.

– Det legges opp til i stor grad å følge tidligere omsøkt og godkjent tiltak hva gjelder størrelser på tilbygg, endringer og oppgraderinger av eksisterende bygningsmasse, og vi planlegger å videreføre bevaringsprinsipper fra foregående prosjekt, påpeker arkitektselskapet.

Prosjektet er nå i en skisseprosjektfase, og det er planlagt å sende inn søknad om rammetillatelse i løpet av våren 2022.

PREG PÅ BYEN: – Studenthusprosjektet skal bidra til at studentene setter større preg på byen, sier Andreas Eskelund, adm.dir i SiO.

Maika Marie Godal Dam, student og leder for Velferdstinget og styringsgruppeleder for studenthusprosjektet, forteller at Velferdstinget siden høsten 2017 har jobbet for en ny møteplass for studenter i Oslo, og «St. Olavsgate 23 er perfekt for dette».

– Denne vinteren har vi jobbet med å definere innhold og romprogram for det kommende studenthuset. Vi ønsker å skape en sentral møteplass for alle studenter her, på tvers av utdanningsinstitusjoner, bosted, interesser, og behov, sier hun.

Andreas Eskelund, adm.dir i SiO, påpeker at ambisjonen til SiO er å styrke Oslo som attraktiv studenthovedstad og senter for kunnskap, engasjement og verdiskapning.

– Studenthusprosjektet skal bidra til at studentene setter større preg på byen, og det vil tilføre kunnskapsbyen og innovasjonsdistriktet en tydelig møteplass med spennende muligheter, sier han.

Powered by Labrador CMS