Bolig:

TÅRNPARKEN: Prosjektet har fått navnet Tårnparken. Skissen er fra mulighetsstudien.
TÅRNPARKEN: Prosjektet har fått navnet Tårnparken. Skissen er fra mulighetsstudien.

PBE stopper plan med 950 boliger i Oslo øst

Planinitiativet fra Stor-Oslo Invest AS og Brødrene Jensen AS stoppes av Plan- og bygningsetaten, som mener at området er lite egnet for boligutvikling.

Publisert Sist oppdatert

I april i fjor skrev Estate Nyheter at Stor-Oslo Invest AS og Brødrene Jensen AS har ambisjoner om å transformere Knud Bryns vei 1-5 på Haraldrud fra industriområde til et attraktivt boligområde. I bestilling av oppstartsmøte hos PBE ble det skissert 950 boliger samt en barnehage for 180 barn.

Prosjektansvarlig Geir Johnsen i Stor-Oslo Eiendom uttalte til Estate Nyheter at transformasjonen av det 43,8 dekar store planområdet er krevende.

– Området skal transformeres fra lager og logistikk til boliger, samtidig som flere renovasjonsvirksomheter er naboer. Vi mener imidlertid at vi skal få til et godt prosjekt med gode bomiljøer, som vil følge opp Oxer Eiendom sin pågående planprosess langs Kabelgata, sa Johnsen.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte skriver imidlertid PBE at planinitiativet er i strid med kommunens planer og føringer og ønskede utvikling for området.

– Overordnede føringer tilsier at Knud Bryns vei 1-5 skal inngå i en klyngebasert næringsutvikling på Haraldrud (som del av innovasjonsdistrikt Hovinbyen), der nye virksomheter integreres i en fremtidig bystruktur med utgangspunkt i næringsmiljøet i Kabelgata og gjenvinnings- og renovasjonsanleggene, som alle ligger tett på. Nærhet til gjenvinningsbedriftene og viktige trafikkårer, der det går mye tungtrafikk, skaper også utfordrede miljøforhold i form av støy og støy og gjør planområdet lite egent for boligutvikling, skriver PBE, som stopper planinitiativet.

Powered by Labrador CMS