GRUSET AV STUDENT: Utleieselskapet tok leietakeren til retten med krav om nærmere 80.000 kroner i erstatning. Det gikk ikke utleierens vei.
GRUSET AV STUDENT: Utleieselskapet tok leietakeren til retten med krav om nærmere 80.000 kroner i erstatning. Det gikk ikke utleierens vei.

Student parkerte eiendomsproff i utleietvist

Gårdeieren krevde nærmere 80.000 kroner i erstatning ved endt leieforhold. Saken endte i retten, hvor utleieren tapte på alle punkter.

Publisert Sist oppdatert

En fersk dom fra Agder tingrett viser at David kan vinne frem mot Goliat, i dette tilfellet en student mot en profesjonell gårdeier. Det hele startet ved at en student signerte en husleiekontrakt knyttet til leie av fire rom i en bolig i Kristiansand. I alt syv gutter disponerte leieobjektet, som eies av et firma som har drevet med utleie i mange år.

Skader for flere tusen

Utleievirksomheten har rundt 80 millioner kroner i bokførte eiendeler, og hadde i fjor et resultat før skatt på snaut 3,8 millioner kroner.

Leiekontrakten ble signert i april 2021 og kollektivet opphørte i juli 2022. Eieren av leieobjektet mener studentene har påført eiendommen større og mindre skader, som er kostnadsberegnet til 78.000 kroner.

Gårdeieren klaget derfor leietaker inn for Husleietvistutvalget. Slutningen ble at studenten skal betale 2640 kroner i erstatning for mangler ved vasking. Utleieren fikk ikke medhold i de andre punktene som ble klaget inn.

Gårdeieren godtok ikke avgjørelsen i Husleietvistutvalget, og valgte å trekke studenten for retten. Tvisten ble behandlet av Agder tingrett i midten av august. Studenten stilte som egen prosessfullmektig, og måtte i domstolen svare for påstander om knust vask på bad, ødelagt gulv på toalett, knekt dørhåndtak, ødelagte kjøkkenstoler, skade på øvrige møbler og manglende bytte av lyspærer.

I tillegg anførte utleier at leietaker er ansvarlig for strømkostnader etter endt leieforhold, utgifter til rørleggerutrykning som følge av at en vannkran har blitt stengt av under en fest i leieperioden, utgifter til elektriker og ytterligere kostnader til vasking etter utflytting. Samlet beløp kravet seg til 78.000 kroner.

- Ikke sannsynliggjort

Agder tingrett har tatt for seg erstatningskravene punkt for punkt. Med unntak av kravet til manglende vask – som Husleieutvalget også har fastslått – mener domstolen at kravene ikke er «tilstrekkelig sannsynliggjort».

Videre er det uklarheter rundt selve leiekontrakten som gjør at utleier ikke får medhold.

- Retten bemerker at leiekontrakten på enkelte sentrale punkter er internt motstridende og/eller uklare, skriver Agder tingrett og poengterer at saksøker – som profesjonell utleier – ved tolkningstvil bærer risikoen for denne.

- Retten legger dermed til grunn at saksøkte kun er ansvarlig for sitt rom og sin bruk av fellesarealene. Det siste innebærer også et ansvar for skader påført ved at personer saksøkte har gitt adgang til boligen, riktignok ikke øvrige leietakere i boligen. Retten understreker at verken leiekontrakten eller husleieloven etablerer et solidaransvar mellom leietakere i bofellesskap for hverandres skade på eiendommen som en normalordning, og at en slik eventuell ordning må inntas tydelig i kontrakten. Ved skader eller tap som flere leietakere i bofellesskapet er ansvarlige for, legger retten til grunn at de er pro ratisk ansvarlig overfor utleier.

- Leietaker fremstår som klart den svakeste part, som på tidspunktet var en student som hadde kontakt med et utleieselskap. Dersom utleiers forståelse av kontrakten skulle vært lagt til grunn skulle ansvarsforholdet vært tydeligere formulert i avtaledokumentet, heter det i dommen fra Agder tingrett.

Domsslutningen ble dermed at Husleietvistutvalgets vedtak, hvor studenten må betale 2640 kroner i erstatning for mangler ved vasking, blir stående.

- Saksøkte har vunnet saken fullt ut. Han har ikke nedlagt påstand om saksomkostninger i det han ikke har hatt utgifter med saksanlegget. Det er ikke grunnlag for å tilkjenne saksøker sakskostnader, slutter Agder tingrett.

Powered by Labrador CMS