KJØPER VEKST: Stig Bechs Solon Eiendom har kjøpt Kruse Smith Eiendom, som vil gi selskapet sterk vekst i årene fremover. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no
KJØPER VEKST: Stig Bechs Solon Eiendom har kjøpt Kruse Smith Eiendom, som vil gi selskapet sterk vekst i årene fremover. Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no

Sterkt fra Solon Eiendom

Solon Eiendom økte omsetningen med 71 prosent til 1,58 milliarder kroner i 2019. Prosjektmarginen var 21 prosent..

Publisert Sist oppdatert

Onsdag morgen la Solon Eiendom frem resultatene for fjerde kvarta. Den børsnoterte boligutvikleren økte driftsinntektene i kvartalet fra 27,3 millioner i fjerde kvartal i 2018 til 325 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) var 43,7 millioner, mens resultat før skatt var 55 millioner. Prosjektmarginen endte opp på 23 prosent i kvartalet. Solon Eiendom solgte 21 enheter i kvartalet og overleverte 25 enheter.

For hele 2019 leverte Solon Eiendom en omsetning på 1,58 milliarder kroner, opp fra 924 millioner året før. EBITDA steg fra 202,9 millioner til 260,2 millioner kroner, mens resultat før skatt var 197,6 millioner, opp fra 177,6 millioner året før. Totalt solgte Solon Eiendom 187 enheter i 2019, ned fra 310 året før. Antall enheter under bygging var 484 enheter, mens ferdigstilte og overleverte enheter var henholdsvis 152 og 148.

– Dette er bra tall, men det viktigste er likevel å se fremover. Vi hadde relativt få salgsstarter i 2019, men det bildet endrer seg i 2020, da vi har 8-10 salgsstarter på helt nye prosjekter. Samtidig har vi det høyeste antall enheter under bygging noen gang – 484, hvorav 78 prosent er solgt. Vi har også en tomtebank på nærmere 5000 enheter og nye 2500 enheter på vei inn med overtakelsen av Kruse Smith Eiendom nå i vår, sier administrerende direktør Stig L. Bech.

«Vi ser positivt på utviklingen i den delen av boligmarkedet Solon Eiendom opererer. Konsernet viderefører sin vekststrategi som tar utgangspunkt i de sterke demografiske driverne konsernet har observert de siste årene. Markedet synes fortsatt å være differensiert med god etterspørsel etter kvalitets boliger med attraktiv beliggenhet og god arkitektur», skriver selskapet i kvartalsrapporten.

I 2020 forventer Solon Eiendom å fullføre 28 nye boliger. 8 i Krags vei og 20 i Lier Hageby. I andre kvartal vil selskapet fullføre 24 boliger på Nesodden, mens det skal fullføres 163 boliger i fjerde kvartal (38 i Lier Hageby og 125 i Ski). Det forventes dermed en fullføring av 215 enheter i 2020.

Mot slutten av 2019 meldte Solon Eiendom om kjøpet av Kruse Smith Eiendom for en eiendomsverdi på 1,1 milliarder kroner. Tomtebanken består av ca. 2500 enheter (KSEs andel) og 660 enheter under bygging. Solon Eiendom vil også ta over fem næringseiendommer med årlig cash flow på 20 millioner kroner i året.

Se også Stig Bech fortelle om Solon-modellen på Estate Play her: