KÅRING: Bård Folke Fredriksen og NBBL sender Stavanger til topps i sin kåring.
KÅRING: Bård Folke Fredriksen og NBBL sender Stavanger til topps i sin kåring.

Stavanger er best i klassen

Kommunen troner øverst på lista over landets mest boligvennlige.

Publisert Sist oppdatert

Dette ifølge ferske tall fra Boligvennlighetskåringen til  NBBL - Norske Boligbyggelag.

– Kommunene er den viktigste myndighetsaktøren for å sikre at det bygges nok boliger, slik at folk har råd til å eie sin egen bolig, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL.

Han mener at når kommuner lykkes i kåringen, betyr det at boligbyggingen kan holdes oppe og prisene nede. Der rangerer nemlig NBBL i hvilken grad kommunene sørger for at det kan bygges boliger og riktige boliger, samt at tidsbruk og gebyrer er på et fornuftig nivå.

– Nå stuper boligbyggingen og salget av nye boliger til laveste nivå siden 2010. Da er det ekstra viktig at kommunene regulerer nok byggeklare tomter slik at det ikke blir mangel på boliger og voldsom prisstigning når dagens usikkerhet og renteuro har stabilisert seg og boligkjøperne melder seg, poengterer Fredriksen

Topp og bunn

I kåringen ligger Stavanger på førsteplass blant de 20 største kommunene, mens Tønsberg faller fem plasser fra i fjor og havner nederst. Der nede på bunnen får de selskap av Oslo, Bærum, Asker og Lillestrøm.

Kristiansand og Sandefjord, som begge tidligere er kåret til mest boligvennlige storkommune, gjør det fortsatt bra, og blir henholdsvis nummer to og tre.

– Den norske boligmodellen har i flere tiår gjort det mulig for nesten hele befolkningen å eie egen bolig. Nå er dette under press på grunn av kraftig økning i boligprisene. Kåringen identifiserer kommuner med gode boligpolitiske prestasjoner som bidrar til å dempe prisveksten. Noen kommuner legger godt til rette for boligbygging, mens andre kan prestere mye bedre, sier Fredriksen.

Stavanger skiller seg positivt ut ved:

· Relativt kort behandlingstid for reguleringsplaner: under 2,5 år fra oppstartsmøte til endelig vedtak i kommunestyret. Mot over fem år i Oslo og Bergen.

· Har ferdig regulerte boligtomter tilstrekkelig for å dekke ti års befolkningsvekst.

· Lave gebyrer for plan- og byggesak, vann og avløp, og høye investeringer i vei.

· Ingen avslåtte private planforslag – det er lett å få tillatelse.

· Scorer jevnt bra og over middels på alle indikatorer, men klatrer også fordi de rapporterer flere tall til SSB/Kostra.

Lang reguleringstid

Fredriksen oppfordrer særlig storkommunene nederst på lista til å bruke kåringen som et verktøy for å gi innbyggerne et bedre tilbud av boliger.

– Aktiv kommunal tilrettelegging virker. Kommuner som er svake på å tilrettelegge for boligbygging har få byggeklare tomter og bruker lang tid på reguleringssaker. Det gjør at det igangsettes færre boliger og at prisene blir høyere, og krevende å etablere seg i egen bolig, påpeker Bård Folke Fredriksen.

At Tønsberg er sist skyldes blant annet at saksbehandlingstid for private reguleringsforslag er doblet fra to til nær fire år. Og at 61,5 prosent av private planforslag ble avslått.

På den positive siden sank behandling av 12-ukers byggesaker fra 12,3 uker til 9,4 uker, mens kommunen økte andel digitale byggesøknader fra 41  til 55 prosent.

Drammen er årets klatrer

 Med en forbedring på ti plasser på hovedindeksen fra 2021 til 2022 er. Drammen årets klatrer blant storkommunene, Dette skyldes i stor grad kortere saksbehandlingstid på reguleringsplaner. I andre enden faller Bergen mest, og er 10 plasser ned.

Oslo faller to plasser siden i fjor – fordi:

· Tiden for behandling av private planforslag er drøyt fem år.

· Andel private planforslag som avvises øker, til 24,4 fra 14,8 prosent.

· Andel ferdig regulerte boligtomter synker, og kan møte befolkningsvekst i tre år fremover, ned fra 3,3 år.

· Andel igangsettingstillatelser i forhold til befolkningsvekst sank dramatisk til 18,1 prosent fra 102,7 i forrige måling).

· Alder på førstegangskjøper er stabilt på snaut 29 år. Gjennomsnittlig boligpris er rekordhøy med 93.085 kroner per kvadratmeter. 

– Av positiv utvikling i Oslo kan nevnes at saksbehandlingstid for 12-ukers saker går ned med en uke til 6,9 uker, og at andel digitale byggesøknader øker fra 35,7  til 43,9 prosent, avslutter Fredriksen. 

Powered by Labrador CMS