FORSTÅELSE: Statsforvalteren har forståelse for at det kan være en del støyvirkning fra badet på Sørenga.
FORSTÅELSE: Statsforvalteren har forståelse for at det kan være en del støyvirkning fra badet på Sørenga.

Statsforvalteren sier nei til innglassede balkonger på Sørenga

Sørenga 5 sameie klager over at det er surt om vinteren og bråk om sommeren, men får likevel ikke glasse inn balkongene for å skjerme beboerne.

Publisert

I desember skrev Estate Nyheter at Plan- og bygningsetaten (PBE) hadde avslått søknaden fra Sørenga 5 sameie om innglassing av balkonger. Bygget ligger ytterst på Sørenga mot fjorden uten annen bebyggelse foran.

– Denne beliggenheten, rett ved fjorden, gjør bebyggelsen og særlig balkongene meget værutsatt. Dette medfører at balkongene har en begrenset bruksmulighet. Bebyggelsen ligger i tillegg i direkte kontakt med offentlige arealer på Sørenga sjøbad som samler mye folk i sommerhalvåret, med funksjoner som park og strand, skrev TM Byggtek i henvendelsen til PBE.

Der ble det også påpekt at støynivået «kan være svært høyt og oppleves som sjenerende for beboere».

– Sjøbadet benyttes hele døgnet i sommerhalvåret. De private utearealene er henvendt mot sjøen og er spesielt utsatt. Innglassing av balkonger vil kunne gi en god skjerming for vær og vind, samt støy fra området.

PBE avslo søknaden med begrunnelse om at innglassing vil medføre at bygningens fjern- og nærvirkning vil oppleves som «mer massiv, dominerende og mindre tilpasset eksisterende bebyggelsesstruktur og landskap».

Avslaget ble påklaget til Statsforvalteren i Oslo og Viken, men sistnevnte ga ikke klageren medhold.

Statsforvalteren bemerker i vedtaket at vurderingen i plan- og bygningsloven § 29-2 er underlagt kommunens frie skjønn.

– Det skal i utgangspunktet mye til for at Statsforvalteren overprøver kommunens frie skjønn, såfremt dette fremstår som forsvarlig, og vedtaket for øvrig ikke er beheftet med uriktig lovtolkning, feil faktum eller saksbehandlingsfeil.

Kommunen har etter Statsforvalterens vurdering brukt bestemmelsen riktig.

– Det er ingen holdepunkter for at det er lagt til grunn feil faktum, og kommunen har gitt en utførlig begrunnelse av sin skjønnsanvendelse. Det fremstår således som en forsvarlig vurdering, og Statsforvalteren kan ikke finne holdepunkter for å sette den til side.

Statsforvalteren har forståelse for at det kan være en del støyvirkning fra badet på Sørenga.

– Vi finner imidlertid ikke at dette er tilstrekkelig til å overprøve kommunens vurderinger av tiltakets visuelle kvaliteter, heter det i vedtaket.

Powered by Labrador CMS