OPP: – Vi opplever sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene, sier Stian Carlsen.

Stadig dyrere å leie bolig

Og prisøkningen gjelder særlig i pressområdene.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2023 økte leieprisene med 11,2% for alle boligtyper i Utleiemeglerens portefølje nasjonalt sammenlignet med desember 2022, ifølge en pressemelding.

– Balansen er god mellom tilbud og etterspørsel generelt, det skyldes boligene som flyttes fra salgsmarkedet til leiemarkedet midlertidig. Likevel opplever vi sterkt økende leiepriser, spesielt i pressområdene. Vi mottar også færre oppsigelser fra leietakere, som sannsynligvis skyldes de økende prisene i samfunnet. Folk tar seg ikke råd til å flytte dersom de absolutt ikke må, sier administrerende direktør Stian Carlsen.

Oslo

Leieprisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje økte 6,6 prosent sammenlignet med desember i 2022.

– Desember var som forventet en roligere måned, men prisene fortsetter likevel å stige. Boligene med forutsigbare utgifter, med for eksempel oppvarming og varmtvann inkludert i husleien var mest populære, og toroms er mest etterspurte, sier regiondirektør Siri Anne Bernum Halck.

Hun har gode indikasjoner på at det blir en aktiv start på 2024.

Asker og Bærum

Leieprisene for alle boligtyper økte 6 prosent sammenlignet med desember 2022.

– Desember ble som forventet, men markedet var roligere enn i for eksempel november. Vi ser tilbake på 2023 som et år med høy prisvekst. Juni var spesielt uvanlig der leieprisene økte 22,3 prosent på én måned. Hvis samme boligpolitikk føres i 2024, vil nok neste sommer bli likedan med for få boliger til leie og høyt press i leiemarkedet, sier daglig leder Mats Larsen.

Bergen

Prisene for desember i Bergen økte med 8,7 prosent sammenlignet med desember 2022. Prisene for nye, inngåtte kontrakter gir en liten nedgang på 4,8 prosent sammenlignet, dette skyldes porteføljesammensetningen.

– Markedet oppleves stabilt med tanke på at vi er i lavsesong, og det meste blir leid ut etter kort tid. Vi mottar få oppsigelser fra leietakere, sier daglig leder Lene Stople Gjendem.

Drammen

Prisene økte med 8,5 prosent fra desember 2022 til desember 2023.

– Desember er ofte en litt roligere måned enn resten av året, men selv om interessen har avtatt noe har det i år vært rekordmange boliger til leie i Drammen og omegn. Noe av forklaringen er nok som tidligere at flere boligeiere velger utleie i påvente av salg, sier regionleder Eivind Sveen.

Romerike

Prisene på Romerike økte med 1,8 prosent sammenlignet med desember i 2022, og  gjennomsnittlig leiepris var 14.340 kroner.

– På Nedre Romerike roet markedet seg betraktelig i siste halvdel av desember. På samme tid i 2022 opplevde vi økning i prisene på grunn av boligmangelen i Oslo. Etter et år med en historisk stor prisøkning, tyder det meste på at prisene vil stabilisere seg fremover. Hovedårsaken er et noe større utbud av boliger, da mange boligeiere leier ut fremfor å selge, sier daglig leder Tom Anders Andersen i Lillestrøm.

Daglig leder Tom Fjalestad på Øvre Romerike sier at desember ble noe roligere enn forventet. 

– Antall annonserte boliger i Ullensaker var stabilt det siste kvartalet i 2023. Dette tyder på en god balanse i markedet. Erfaringsvis pleier markedet å ta seg kraftig opp utover i januar, og vi forventer økt aktivitet på våre ledige boliger, påpeker han.

Stavanger, Trondheim og Kristiansand

Prisene for alle boligtyper i Utleiemegleren sin portefølje i Stavanger økte med 8,4 prosent. I desember 2023 var gjennomsnittlig leiepris for en bolig 15.067 kroner.

– Mange vurderer fortsatt utleie av bolig som et godt alternativ til salg i Stavanger og omegn, sier regionleder Magnus Stokstad Fjell.

Prisene i Trondheim økte med 8,2 prosent sammenlignet med desember 2022..

– Til tross for at desember var rolig, var det rekordmange utleieboliger på markedet. Dette gjør at prisene ikke øker like mye som forventet. Året totalt sett, ga en prisøkning for de fleste boligtyper, sier daglig leder Solveig Hjallen Moan.

Prisene i Kristiansand og Agder økte med 10,5 prosent fra desember 2022 til desember 2023. Utbudet av hybler/bofellesskap utgjør 42 prosent av totale utleieboliger, og leiligheter 47 prosent.. Resten av markedet består av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus.

– Markedet var noe roligere i desember 2023 sammenlignet med desember 2022. Vi antar at flere utleiere velger å selge utleieboligene sine på grunn av høy beskatning på sekundærbolig. Dette kan resultere i et lavt utbud, som igjen medfølger høyere husleier, sier daglig leder Tor-Gunnar Albert.

Østfold og Vestfold

Prisene i Østfold økte med 5,4 prosent. Gjennomsnittleien var 12.844 kroner i desember.

– Desember var som forventet noe roligere inn mot jul. Mot slutten av måneden tok responsen seg opp, og vi forventer en travel januar med mye aktivitet. Er man ute etter en utleiebolig vil man trolig oppleve større konkurranse på visningene fremover, sier daglig leder Helge Hanch-Hansen.

Prisene i Vestfold og Telemark i demsember økte med 7,9 prosent sammenlignet med desember 2022. Gjennomsnittleien var 12.942 kroner i desember.

Powered by Labrador CMS