Annonsørinnhold

Gjennom for eksempel å samle rom med samme funksjon, fjerne korridorer og forkorte føringsveier reduserer A Bygg byggherrens kostnader. Foto: Øyvind Haug.

Smartere planløsning gir lavere byggekostnader

Gjennom å utfordre prosjektets planløsning reduserer A Bygg Entreprenør byggherrens kostnader. Resultatet er et mer lønnsomt prosjekt.

Prosjektets planløsning tar ofte ikke tilstrekkelig hensyn til byggets struktur og den praktiske gjennomføringen. Med sitt fokus på effektiv gjennomføring bidrar A Bygg til et mer kostnadseffektivt bygg gjennom å utfordre planløsningen, forteller administrerende direktør Morten Raugstad.

- Hos arkitektene ligger fokuset på rom, plan og form, ikke nødvendigvis på den praktiske gjennomføringen. Rådgivende ingeniørers ansvar er å beregne det som ligger på tegnebordet, ikke nødvendigvis å utfordre det. Inn i dette selskapet bidrar vi med vårt fokus på gjennomføring. Vi optimaliserer planløsningen med tanke på hva som faktisk skal bygges. Gjennom for eksempel å samle rom med samme funksjon, fjerne korridorer og forkorte føringsveier reduserer vi byggherrens kostnader med betydelige beløp, forteller Raugstad.

Med sitt fokus på effektivisering og optimalisering blir A Bygg stadig oftere invitert med i prosjektutviklingen. Foto: Nils Jørgen Kittilsen.

Lønnsom kompetanse

Med sin kompetanse kan A Bygg bidra med verdifulle råd allerede mens prosjektet er på tegnebordet.

- Flere og flere byggherrer ønsker oss inn allerede i prosjektutviklingen. De ser at vi med våre perspektiver bidrar til å øke prosjektets lønnsomhet. Gang på gang ser vi at vi ved å utfordre eksisterende valg og løsninger kan oppnå store besparelser for byggherren, forteller Raugstad.

Fokus på effektivisering

Med sin lange erfaring fra praktisk gjennomføring har A Bygg en kompetanse som utfyller den til arkitekter og rådgivende ingeniører.

- Hver faggruppe har sitt kompetanseområde, med hvert sitt fokus. Inn i selskapet av arkitekter og rådgivende ingeniører bidrar vi med vårt fokus, på effektivisering og optimalisering. De mest aktive byggherrene kommer til oss med en gang de har en tomt og en idé. Ved å gi oss en plass rundt bordet allerede i utviklingen av prosjektet sikrer de seg et mer lønnsomt prosjekt, avslutter Raugstad.

A Bygg Entreprenør AS er med sine 30 ansatte landets ledende entreprenør innenfor logistikk. Selskapet utvikler, prosjekterer og gjennomfører byggeprosjekter i det sentrale Østlandsområdet, og hadde i 2023 en omsetning på 1,2 mrd kroner.

Powered by Labrador CMS