«UNØDVENDIG»: Jon Anders Aa. Henriksen, direktør næringspolitikk i Oslo Handelsstands Forening, mener at ny enhet med 3-4 medarbeidere er unødvendig bruk av kommunens midler.
«UNØDVENDIG»: Jon Anders Aa. Henriksen, direktør næringspolitikk i Oslo Handelsstands Forening, mener at ny enhet med 3-4 medarbeidere er unødvendig bruk av kommunens midler.

Slakter forslaget om byarkitekt i Oslo

Oslo Handelsstands Forening mener at Byrådet bør gå bort fra forslaget, og heller forsøke å dekke behovet for en byarkitekt gjennom andre tiltak.

Publisert

– Vi oppfatter at bymyndighetenes forvaltning allerede er godt bemannet med flinke arkitekter, og at disse bidrar til en konstruktivt og arkitektfaglig forankring av plan-og byggesaker. Et eget kontor for byarkitekt, som skal være en fagperson som har en «rådgivende rolle knyttet til byutvikling, funksjonelle og visuelle sider ved byplan, planprogram og byggesaker» er vel allerede kjerneoppgaver i Plan- og bygningsetaten og blant deres sjefsarkitekter? skriver Jon Anders Aa. Henriksen, direktør næringspolitikk i Oslo Handelsstands Forening, i en høringsuttalelse til forslaget om byarkitekt i Oslo.

Henriksen viser til at Oslos byutvikling skjer gjennom en samlet koordinert etat (Plan- og bygningsetaten, PBE). Denne samlingen av funksjoner i en større etat med sterke fagmiljøer «er en ønsket utvikling, og har vært positiv for den helhetlige utviklingen i Oslo. Tilsvarende innsats ser vi innen samferdsel, helse, utdanning m.v.»

– Tiltak som fragmenterer ansvaret ut fra sterke etater, må ikke brukes som verktøy for å styrke eventuelle kortsiktige og midlertidige behov for økt innsats i et fagfelt (som arkitektur) når dette mest sannsynlig kan utmerket godt løses innen etaten / linjen, skriver han.

Et annet mål er at byarkitekten skal ha en «fri og politisk uavhengig rolle»

– Oslo Handelsstands Forening er sterke tilhengere av en åpen, kunnskapsbasert debatt om næring, byutvikling og annet. En slik debatt sikres best om det er mange stemmer i den frivillige og private sektor som engasjerer seg i samfunnets spørsmål. En offentlig tjenesteperson er sjelden den som løfter slike debatter, men snarere avventer politisk ledelse i de ulike spørsmål. Dersom målet er debatten, mener vi det finnes mer egnede virkemidler fremfor å etablere et offentlig kontor.

Oslo Handelsstands Forening mener også at ny enhet med 3-4 medarbeidere er unødvendig bruk av kommunens midler.

– I dag er det ca. 550 medarbeidere i PBE, hvorav flere jobber med saker som forutsetter arkitektfaglig kompetanse. Det er også slik at sekretariatet og faglig forankring av saker i Rådet for byarkitektur skjøttes av PBE. Dersom det er nødvendig å elevere personell til å skjøtte sekretariatet i dette rådet, må det da finnes fullgode løsninger i eksisterende enheter i PBE for dette formål, skriver Henriksen i høringsuttalelsen.

Powered by Labrador CMS