Juss:

MARATON I RETTEN: Dette prosjektet ble ferdigstilt i mars 2021. Men siden det har utbygger kranglet med både megler og entreprenør. Ill.: Romerike arkitekter AS.
MARATON I RETTEN: Dette prosjektet ble ferdigstilt i mars 2021. Men siden det har utbygger kranglet med både megler og entreprenør. Ill.: Romerike arkitekter AS.

Rettssak på rettssak rundt dette prosjektet

Først var det megleren som fikk unngjelde. Nå er utbygger i en månedslang kamp i retten mot entreprenøren.

Publisert

I oktober 2018 ble det kjent at Peab hadde fått kontrakten for bygging av 52 leiligheter og to etasjer med næringslokaler i Årnes sentrum. Kontrakten var på 176 millioner kroner.

Byggherre var Årnes Kvartalet AS, som består av Morten Engeflaen i Skotøimagasinet og Per Henrik Bråthen og Tim A. Holmvik i det lokale eiendomsutviklingsselskapet Hobrå Eiendom AS.

Prosjektet er i dag ferdigstilt, men mellom samarbeidspartnerne har det vært mye bråk. I slutten av januar omtalte Estate Nyheter en tvist mellom utbygger og ansvarlig megler, der megleren ble anklaget for dobbeltfakturering og tapte salgsinntekter som følge av salg til underpris.

Utbygger Årnes Kvartalet AS krevde flere millioner i erstatning. Romerike og Glåmdal tingrett tilkjente Årnes Kvartalet AS drøyt 1,1 millioner kroner, og konkluderte for øvrig med at partene må bære sine egne saksomkostninger.

Etter rettssaken gikk Årnes Kvartalet rett inn i en ny rettstvist, denne gang mot Peab, som stod for oppføringen av Årneskvartalet. Mens uenigheten med ansvarlig megler dreide seg om en «håndfull» millioner, er det snakk om mye større beløp i krangelen med Peab.

Uenige om pizza og kaffe

Ifølge lokalavisen Raumnes krever Peab 43 millioner kroner av Årnes Kvartalet AS. Av dette beløpet har Årnes Kvartalet AS godtatt ca. 13,6 millioner kroner.

Årnes Kvartalet AS har på sin side stilt et motkrav på 26,7 millioner kroner, hvor Peab har godtatt 95.000 kroner. Ifølge lokalavisen er det uenighet rundt ekstrakostnader på endrings og tilleggsarbeid, strømforbruk, bruk av ressurser og lønns- og prisstigning – og pizza og kaffe.

Rettssaken mellom Årnes Kvartalet AS og Peab startet opp 9. januar og skal etter planen være avsluttet 17. februar.

I henhold til berammingsoversikten representeres Peab av advokat John Arne Dalby i Advokatfirmaet Nicolaisen. Han har særlig bakgrunn fra kontraktsrett, entreprise og tvisteløsning.

Prosessfullmektig for Årnes Kvartalet AS er Kluge-partner Espen Nyland. Han jobber spesielt med entrepriserett og har flere av landets største utbyggere som klienter.

Prosjektet omfattet om lag 2200 kvadratmeter parkeringskjeller, 3700 kvadratmeter næringsarealer og 5000 kvadratmeter boligarealer.

Powered by Labrador CMS