Aktuelt:

SLÅSS OM VERDI PÅ E18-EIENDOMMER: Inntil for kort siden var det flere bygninger på disse eiendommene ved E18 på Ramstadsletta. Nå er bebyggelsen revet, men eierne er ikke fornøyd med erstatningen de er tilbudt av Statens vegvesen.
SLÅSS OM VERDI PÅ E18-EIENDOMMER: Inntil for kort siden var det flere bygninger på disse eiendommene ved E18 på Ramstadsletta. Nå er bebyggelsen revet, men eierne er ikke fornøyd med erstatningen de er tilbudt av Statens vegvesen.

Rettsmaraton om E18-eiendommer

Tre grunneiere på Ramstadsletta i Bærum møter Statens vegvesen i retten for å bli enig om E18-erstatning. - Avstanden ser ut til å kunne bli stor, sier advokaten til den ene av grunneierne.

Publisert Sist oppdatert

En rekke hus og eiendommer har blitt fjernet som følge av den pågående E18-utbyggingen, og nå har turen kommet til Ramstadsletta. Esso-stasjonen i sørgående retning er nylig revet, og gravemaskinene har akkurat startet demontering av næringsbygget som ligger sør for bensinstasjonen.

REVET: Hotspring-eiendommen på Ramstadsletta. Foto: Hotspring
REVET: Hotspring-eiendommen på Ramstadsletta. Foto: Hotspring

Nord for bensinstasjonen var det tidligere flere eiendommer med næringsvirksomhet, herunder Hotspring Massasjebad og Asker og Bærum taxi. Bygningene på disse eiendommene ble for kort tid siden revet til fordel for E18-utbyggingen. Men Statens vegvesen og eierne av eiendommene har med all tydelighet ikke kommet enighet om erstatningsutmålingen:

I andre halvdel av november er det satt av hele ti dager til ekspropriasjons- og avtaleskjønn i Ringerike, Asker og Bærum tingrett for de aktuelle eiendommene på Ramstadsletta, med Statens vegvesen på den ene siden og Asker og Bærum Taxi Sa og Hotspring Massasjebad AS på den andre.

Facility-gründer og storinvestor

I tillegg er Aesse Holding AS med på partsiden til Hotspring Massasjebad og Asker og Bærum taxi. Aesse Holding kontrolleres av Steinar Myklebust (74), som blant annet eier Insider Facility Solutions AS, tidligere Elite Service Partner AS. Myklebust etablerte virksomheten i 1983, som de siste årene har hatt stabile driftsinntekter på rundt 900 millioner kroner årlig.

Den bokførte verdien av eiendommene i Aesse Holding AS er 161 millioner kroner. Av sist tilgjengelige årsregnskap heter det at eiendomsporteføljen «har en markedsverdi som vurderes som betydelig høyere enn balanseført verdi».

Facility-virksomheten har sitt hovedkontor på Ramstadsletta 15, som ligger bak eiendommene til Asker og Bærum Taxi og Hotspring Massasjebad. Steinar Myklebust har for øvrig hovedkontoret i siktlinje fra sin egen bolig på den andre siden av E18.

Mageli-advokat Tore Jetmundsen Rindedal er prosessfullmektig for Aesse Holding, mens advokat Pål Martin Sand i Dæhlin Sand Advokatfirma representerer Asker og Bærum Taxi.

STOR AVSTAND: Advokat Sam E. Harris.
STOR AVSTAND: Advokat Sam E. Harris.

Prosessfullmektig for Hotspring Massasjebad er BAHR-partner Sam E. Harris. Han bekrefter til Estate Nyheter at det ligger an til dragkamp mellom partene.

- Krav og tilbud for min klient, Hotspring, er ikke konkretisert ennå, men avstanden ser ut til å kunne bli stor, skriver Harris i en e-post til Estate Nyheter.

De seneste overdragelsene

Det er altså ikke kjent hvor mye Statens vegvesen har tilbudt i erstatning, men de seneste overdragelsene i nabolaget gir en pekepinn på Statens vegvesen mener eiendommene er verdt.

Ramstadsletta 6, som tidligere huset tannhelse-virksomheten Dentalvarehuset, ble i mai i fjor overdratt til Statens vegvesen for 16 millioner kroner.

Ramstadsletta 10, som er nærmeste nabo til Hotspring-eiendommen, ble i september i fjor overdratt til Statens vegvesen for 11,6 millioner kroner.

Hotspring-eier Knut Joachim Giæver kjøpte Ramstadsletta 8 i 1996 for 2,4 millioner kroner. I september ble der registrert et pantedokument pålydende 13 millioner kroner fra Statens vegvesen på eiendommen.

Hotspring Masssasjebad har nå flyttet til Nesbruveien på Billingstad.

Konfliktfylt

Også tidligere har det vært uenighet om verdien på eiendommer som berøres av E18-utbyggingen. Reisekonsernet TUI ble i 2020 tilkjent 50 millioner kroner i erstatning for sin eiendom på Strand, som huset et næringsbygg på 3500 kvadratmeter. TUI krevde også erstatning for tapt profileringsverdi, et krav som ble avvist av domstolene. TUI kom likevel ut av overskjønnet med 650.000 kroner ekstra, etter oppjustering av eiendomsverdi og flyttekostnader.

Tre villaeiere ved E18 på Strand nektet også å godta erstatningen de ble tilbudt, som var henholdsvis 18,15 millioner kroner for den ene eiendommen, 9,5 millioner kroner for den andre og 10,5 millioner kroner for den tredje eiendommen. Etter overskjønn i juli i for, kunne de tre huseierne samlet innkassere 6,25 millioner kroner ekstra.

I tillegg måtte Statens vegvesen plukke med seg advokatregningene til villaeierne på rundt 1,3 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS