Aktuelt:

NY UNDERSØKELSE: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen melder om stadig høyere lånekostnader for eiendomsselskapene i sin ferske bankundersøkelse.
NY UNDERSØKELSE: Analysesjef Robert Nystad i UNION Gruppen melder om stadig høyere lånekostnader for eiendomsselskapene i sin ferske bankundersøkelse.

Renten på nye eiendomslån over 6 prosent - høyeste siden 2010

Bankmarginer og renten på lån til næringseiendom stiger videre. Samlet lånekostnad for nye 5-års lån med full rentebinding er nå på 6,08 prosent.

Publisert

Det kommer frem i UNIONs bankundersøkelse for tredje kvartal. Undersøkelsen tar for seg såkalte standardcase, som er et lån med fem års løpetid og 65 prosent belåning.

Siden andre kvartal har bankmarginen økt med 31 basispunkter, og marginen er nå oppe på 252 punkter. Økningen kom etter en økning på 14 punkter i andre kvartal.

– Marginen har med andre ord økt med til sammen 45 punkter de to siste kvartalene. Bankmarginen er høy i et historisk perspektiv, og vi må tilbake til 2013 for å finne et høyere marginbilde enn i dag, sier analysesjef Robert Nystad i UNION.

Også for lån med kortere løpetid stiger bankmarginen. Ifølge UNIONs undersøkelse stiger marginen like mye for et lån med tre års løpetid, og bankene oppgir i snitt en margin på 224 punkter. Differansen mot et lån på fem år, er 28 punkter, noe som ifølge Nystad er i tråd med senere års observasjoner.

Når det gjelder bankenes innlånskostnad, så stiger de også.

– Bankmarginen stiger i all hovedsak fordi bankenes egen innlånskostnad har skutt i været. Bankene rapportere nå at de betaler cirka 75 basispunkter mer for 5-års penger enn de gjorde i første kvartal. Selv om bankmarginen stiger i nye lån, har kun én av bankene økt marginen i eksisterende portefølje. Flere banker uttrykker imidlertid at de kommer til å gjøre det dersom innlånskostnaden blir vedvarende på dagens nivå, sier Robert Nystad.

Samtidig som bankmarginene stiger, stiger også rentene videre. Dermed har man fått en økning i samlet lånerente for nye 5-års lån, med full rentebinding, på hele 0,94 prosent poeng. Samlet lånekostnad blir 6,08 prosent.

– Vi har nå tre kvartaler på rad med rekordstor økning i lånekostnaden. Den har røfflig doblet seg – fra 3 til 6 prosent – de siste to årene. Og vi har ikke målt et høyere nivå siden vi startet i 2010. Pengemarkedsrenten er også på full fart oppover, slik at fordelen ved å ligge flytende blir stadig mindre. «All in» med flytende rente er nå 5,27 prosent. Også det er det høyeste vi har målt, sier Nystad.

Ifølge UNION har bankenes utlånsvilje falt markert, og noen av bankene tar ikke imot nye kunder. De fleste sier de er selektive. Samtidig strammer bankene noe inn på låneutmålingen.

– Halvparten indikerer at de har økt kravet til egenkapital det siste kvartalet. Man får nå kun unntaksvis over 60 prosent utmåling, og majoriteten av nye utlån har nå en egenkapitalandel mellom 40 og 45 prosent.

Powered by Labrador CMS